System walutowy- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System walutowy- wykład 3 - strona 1 System walutowy- wykład 3 - strona 2 System walutowy- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

12.10.2011
Wykład 3
Temat: System walutowy.
System walutowy to pojęcie szersze niż rynek walutowy, ponieważ do systemu wchodzą oprócz rynków instytucje.
Międzynarodowy system walutowy - obejmuje zespół układów, reguł, instytucji, zasad i zwyczajów, które określają warunki i sposoby funkcjonowania pieniądza w sferze stosunków międzynarodowych.
Istnienie międzynarodowego systemu walutowego jest niezbędne ze względu na to, że w każdym państwie istnieje odrębny system pieniężny i walutowy uwzględniający specyfikę narodową i cele wewnętrznej polityki gospodarczej.
Niezbędne jest istnienie zasad kształtujących … dotyczą one głównie:
Problemów kursów walut
Porównywania bilansów płatniczych
Tworzenia pieniądza światowego
Systemy walutowe:
System waluty złotej - konieczna była odpowiednia podaż złota (Np. 1493-1600, wydobywano 6 ton złota rocznie), datuje się go na 1816 rok, gdy system został prawnie usankcjonowany w Wielkiej Brytanii (USA 1879). Optymalny system walutowy, doprowadzający do równowagi zewnętrznej i wewnętrznej.
System dewizowo-złoty - powstał po I wojnie światowej, wprowadzono walutę papierową, czego konsekwencją była szalejąca inflacja, wtedy po raz I pojawiły się kartki żywnościowe. Wielka Brytania, Belgia, Francja - tam funkcjonował ten system, można było wymieniać banknoty na sztaby złota ale od pewnej kwoty. Do obrotu dodawano również dewizy
System dewizowy
System waluty złotej - funkcjonował według następujących reguł przestrzeganych przez banki centralne:
Emisja banknotów była podporządkowana wymogowi pokrycia rezerwami złota
Występowała pełna wymienialność wszystkich form pieniądza na złoto
Bank centralny był zobowiązany do kupna i sprzedaży złota po stałej cenie w walucie krajowej
Istniała swoboda wywozu i przywozu złota w skali międzynarodowej
Mechanizm wyrównywania bilansu płatniczego
Zaleta systemu waluty złotej:
Dzięki mechanizmowi wyrównywania bilansu pątniczego kraj osiągał równowagę zewnętrzną i wewnętrzną
Policja wojsko i sądownictwo były najbardziej rozwinięte
Po II WŚ do systemu złotego jedynie USA wróciło do systemu waluty złotej.
Kryzys 1929 całkowicie zlikwidował system złoty, chociaż w niektórych krajach funkcjonował również do1936 roku.
1944 - konferencja w Breton-Woods - ustalono nowy system walutowy, w którym dużą rolę miało odgrywać złoto
Waluty krajów członkowskich wyrażone są w złocie, którego kurs jest stały i wynosi 35 dolarów za uncję.


(…)

… został podpisany traktat paryski o utworzenie wspólnoty węgla i stali
podpisanie traktatu rzymskiego 1957
1962 - wspólna polityka rolna (bezpieczeństwo żywnościowe i produkcja dodatkowych nadwyżek płodów rolnych)
1968 - likwidacja ceł między krajami członkowskimi
1972 - decyzja rady ministrów…
Finanse i Rachunkowość
Przedmiot: Finanse międzynarodowe (wykłady)
Rok akademicki 2011/2012
Semestr V
Prof. zw. dr hab. J…
….
Kraj członkowski mógł kupować walutę od międzynarodowego systemu walutowego, ale za złoto.
Ilość pieniądza w obiegu była zależna od rezerw złota oraz rezerw walutowych. Kursy mogły być zmieniane w uzasadnionych przypadkach.
Istniała możliwość nakładania ograniczeń
Nie przewidywano innych ograniczeń
Dolar stał się substytutem złota, czego przyczyną była duża różnica pomiędzy USA (120 mld ton…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz