Międzynarodowe organizacje finansowe- wykład 12

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe organizacje finansowe- wykład 12  - strona 1 Międzynarodowe organizacje finansowe- wykład 12  - strona 2

Fragment notatki:

21.12.2011
Wykład 12
Międzynarodowe organizacje finansowe:
Potrzeby istnienia - konsekwencja dokonujących się zmian
Określa się jako zinstytucjonalizowaną formę współpracy suwerennych państw w dziedzinie finansów
Charakterystyczną cechą tej współpracy jest istnienie stałych organów podejmujących decyzje dotyczące wspólnych zadań i środków służących do ich realizacji - definicja
Działalność w sposób istotny wpływa na kształtowanie się stosunków finansowych
Różne formy w zależności od:
Zasięgu oddziaływania:
organizacje o zasięgu światowym (m. fundusz walutowy, bank światowy, bank rozrachunków w Bazylei)
Organizacje o zasięgu regionalnym (Europejski bank rozbudowy i rozwoju)
Organizacje o zasięgu sub regionalnym (Europejski bank inwestycyjny - powołany w 1958 na potrzeby EWG, Andyjski bank rozwoju, karaibski bank rozwoju, arabski bak rozwoju)
Funkcje:
Kredytowa - polega na udzielaniu przez organizację finansową kredytu dla swoich członków
Często kredyty są przyznawane na korzystniejszych warunkach niż na rynkach finansowych
Regulacyjno-stabliziacyjna - organizacja finansowa stanowi źródło norm i regulacji prawnych dotyczących jej członków
Integracyjna - wyraża się w stopniowym ograniczaniu władzy monetarnej i samodzielności finansowej państw członkowskich na rzecz organów ponad narodowych
Konsultacyjna (doradcza) - odgrywanie roli stałego forum konsultacji i współpracy państw członkowskich Najstarszy bank - Bank rozrachunków międzynarodowych w Bazylei
Dostępność:
Powszechna
Grupowa
Funkcje władzy:
Koordynacyjna
Ponadnarodowe
Stopień integracji
Zakres kompetencji
uniwersalne kompetencje
wyspecjalizowane organizacje finansowe
Temat rozdziału : Bank rozrachunków międzynarodowych w Bazylei i jego rola w kształtowaniu systemów finansowych - o tym co teraz było
Europejski bank inwestycyjny
Międzynarodowy fundusz walutowy:
1944 - konferencja w Breton-Woods
Ustanowiono nowy system walutowy (walutę papierową, manipulowaną, która prowadziła do znacznych inflacji
2 koncepcje:
Amerykańska (Harwarda)
Keynesa - zaproponował aby w przyszłym światowym systemie walutowym zdecydować się na wypuszczenie nowego światowego pieniądza - ta koncepcja nie znalazła aprobaty
Grupa założycielska liczyła 29 krajów w tym także Polska, która w 1950 roku wystąpiła z międzynarodowego funduszu walutowego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz