Wykład 3 z finansów międzynarodowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 3 z finansów międzynarodowych - strona 1 Wykład 3 z finansów międzynarodowych - strona 2 Wykład 3 z finansów międzynarodowych - strona 3

Fragment notatki:


Dr K. Sum, Finanse międzynarodowe, wykład 3 - Kurs walutowy w długim okresie Prawo jednej ceny
Założenie: brak barier w handlu, brak kosztów transportu
Cena identycznych dóbr w różnych krajach wyrażona w tej samej walucie powinna być równa
Przykład: Jeżeli ER=1,5 USD/GBP PGBP=30 GBP PUSD=45 USD
PGBPPUSD ⇒ import z USA⇒cena spada w GB
PUSD= ER USD/GBP*PGB
Teoria parytetu siły nabywczej (PPP)
Siła nabywcza waluty odzwierciedla się w nominalnej cenie referencyjnego koszyka dóbr
Kurs walutowy wiążący dwie waluty odpowiada PPP jeśli za jednostkę jednej waluty można nabyć taki sam koszyk dóbr w kraju i za granicą
Siłę nabywczą walut mierzy się za pomocą realnego kursu walutowego
RER= NER* Pn/Pa
NER*Pn/Pa=1⇒ RER=1
Absolutna i względna wersja teorii PPP
Absolutna wersja PPP nie jest potwierdzona empirycznie
RER nie równa się 1!
Względna wersja PPP:
zmiany NER danej waluty są równe różnicy temp zmian cen w kraju i za granicą
(NERt+1-NERt)/NERt=Πnt-Πat
Różnice w poziomie inflacji
Zgodnie z teorią PPP zmiany NER wynikają z różnych poziomów inflacji
Πn=3% Πa=1% რ waluta krajowa powinna się zdeprecjonować o 2% p.a.
NERt+1/NERt=101/103=98%
Empiryczna weryfikacja teorii PPP
Empiryczne poparcie jedynie w długim okresie PPP RER często używane do porównań stanu dobrobytu w krajach
Problem- struktura konsumpcji
Zależność od konstrukcji referencyjnego koszyka dóbr - istnieje wiele RER PPP
Model monetarny oparty na PPP Założenie: NER= Pn/Pa więc PPP spełnione
Pn=Mn/L(in, Yn)
Pa= Ma/L(ia, Ya)
W długim okresie NER jest wyznaczane przez względną podaż pieniądza i względny popyt na pieniądz w kraju i za granicą
Wzrost podaży pieniądza⇒ wzrost cen⇒deprecjacja waluty
Wzrost stóp procentowych ⇒spadek popytu na pieniądz przy stałej podaży pieniądza ⇒wzrost cen⇒deprecjacja waluty
Wzrost produkcji ⇒wzrost popytu na pieniądz ⇒spadek cen ⇒aprecjacja waluty
Stały wzrost podaży pieniądza ⇒ uporczywa inflacja
Paradoks tłumaczy połączenie parytetu stóp procentowych i PPP
Połączenie parytetu stóp procentowych i PPP Πe=(Pe-P)/P
(NERe-NER)/ NER= Πen- Πea (względna PPP)
in= ia+ (NERe-NER)/NER (parytet stóp procentowych)
Wniosek: in- ia = Πen- Πea
Jeśli ludzie oczekują spełnienia teorii PPP, różnica stóp procentowych miedzy dwoma krajami jest równa różnicy między oczekiwanymi poziomami inflacji w tych dwóch krajach
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz