Wykład VI z rynków walutowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład VI z rynków walutowych - strona 1 Wykład VI z rynków walutowych - strona 2 Wykład VI z rynków walutowych - strona 3

Fragment notatki:


Modelowanie kursu walutowego- koncepcje równowagi KW Kurs równowagi- definicje
KW= KWR + niedopasowanie KW KWR- zależny od fundamentalnych wielkości ekonomicznych
Niedopasowanie- czynniki stochastyczne
KWR- część KW, która odzwierciedla stabilne funkcjonowanie fundamentów gospodarki
Kwestia definicji fundamentów
Czynniki KW równowagi
KWR rynkowy- czynniki kształtujące popyt i podaż na rynku walutowym KWR krótkookresowy- z pominięciem czynników spekulacyjnych
KWR średniookresowy- z pominięciem wahań cyklicznych i sezonowych
KWR długookresowy- jedynie czynniki o charakterze zasobowym
KW równowagi oparty na PPP
Najbardziej rozpowszechniona koncepcja KWR
ER=Pn/Pa
Testy przydatności PPP do określania KRW w długim okresie
Testy pierwszego rodzaju
NERt=ά0+ ά1(Pnt-Pat)+ε
H0: ά1=1
Testy drugiego rodzaju:
RERt=(NERt+Pat-Pnt) ~I(0)
RERt = ά0+ ά1 RERt-1+ ε
H0: ά1

(…)

… rodzaju:
RERt=(NERt+Pat-Pnt) ~I(0)
RERt = ά0+ ά1 RERt-1+ ε
H0: ά1<1
Testy trzeciego rodzaju:
NERt+ ά1Pnt+ ά2Pat =ε ~I(0)
Empiryczna weryfikacja przydatności metody PPP
Długi okres
Brak założeń symetrii i proporcjonalności
Waluta referencyjna inna niż USD
Wysoka inflacja lub deflacja
Modelowanie KW PLN na podstawie PPP
Przykład estymacji:
Wyniki badania Bęza- Bojanowska, Kelm (2005)
Test trzeciego rodzaju:
EUR/ PLN Deflator IPI
Wektor kointegrujący
ERt=1,37+1,87ptPL-1,83ptEUR
Potwierdzenie względnej wersji teorii
Weryfikacja przydatności metody dokonana również przez:
Przystupa (2003)
Rawdanowicz (2004)
Rubaszek (2005)
Konieczność spełnienia teorii PPP ograniczone zastosowanie dla niektórych gospodarek
Możliwość aplikacji wersji względnej
Przejrzysty i względnie prosty do estymacji model
KW równowagi oparty na modelu napływu kapitału
Model CHEER (capital enhanced equilibrium exchange rate)
Parytet stóp procentowych- krótki okres
in= ia+ (NERe-NER)/NER
PPP- długi okres
W długim okresie KW kształtuje się zgodnie z PPP a w krótkim może się odchylać od tego poziomu z uwagi na dysparytet stóp procentowych
NERet+1-NERt=RERet+1-RERt+ Πnet+1 - Πaet+1 rine-riae=(RERe-RER)/RER
RERt-RERPPP= - Σ (rnt+k-rat+k…
… gospodarek doganiających
Problem założenia prawdziwości PPP dla dóbr handlowych
Transmisja wewnętrzna i zewnętrzna
Analiza KW PLN w oparciu o B-S
Brak konsensusu odnośnie do występowania efektu B-S
Egert (2003), Błaszkiewicz (2004), Chmielewski (2003), Rubaszek (2005)
Aprecjacja PLN może tylko częściowo wynikać z efektu BS
Kurs równowagi oparty na teorii behawioralnej
BEER- behavioural equilibrium exchange rate
Uzupełnienie parytetu stóp procentowych o premię za ryzyko
rine-riae - δt=(RERe-RER)/RER
„Bieżąca wartość KW jest równa oczekiwanej wartości realnego KW w długim okresie pomniejszonej o skumulowany dysparytet realnych stóp procentowych uwzględniający wycenę przyszłego kształtowania się premii za ryzyko”
Oczekiwania uczestników rynku
Kanał BP- poprawa CA lub FA przyczyniają się do aprecjacji RKW…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz