Finanse międzynarodowe - Terminowy rynek walutowy OTC

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2555
Wyświetleń: 4270
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse międzynarodowe - Terminowy rynek walutowy OTC - strona 1 Finanse międzynarodowe - Terminowy rynek walutowy OTC - strona 2 Finanse międzynarodowe - Terminowy rynek walutowy OTC - strona 3

Fragment notatki:


Struktura i mechanizm rynku walutowego
Terminowy rynek walutowy OTC
Giełdowy rynek kontraktów walutowych
Czynniki determinujące kurs walutowy
Międzynarodowe systemy walutowe
Rezerwy walutowe i ich struktura
Unia Gospodarcza i Walutowa
Rola EURO i USD w MSW

Pośrednie systemy kursowe
Do pośrednich systemów kursowych zalicza się :
- Systemy miękkiego kursu stałego
- systemy kursu płynnego ściśle kierowanego
Systemy twardego kursu stałego i systemy
niezależnego kursu płynnego stanowią
tzw. systemy skrajne


(…)

… a druga do sprzedaży w oznaczonym terminie w przyszłości i po określonej cenie ,
ustalonej ilości wystandaryzowanego instrumentu bazowego lub dokonania równo-
ważnego rozliczenia pieniężnego.
Terminowe transakcje finansowe
Terminowe transakcje procentowe ( interest
rate futures )
Terminowe transakcje indeksowe ( stock index
futures )
Terminowe transakcje walutowe ( currency
futures Standaryzacja…
… Uczestnicy rynku detalicznego :
Przedsiębiorstwa produkcyjno - usługowe
Małe i średnie banki
Fundusze inwestycyjne, emerytalne
Hedge funds
Osoby fizyczne
Rodzaje transakcji walutowych
Transakcje natychmiastowe ,kasowe ( spot )
Transakcje terminowe :
outright forward
swap
opcje walutowe
futures
Transakcje hybrydowe Transakcje walutowe pozagiełdowe według BIS 2010
Transakcje kasowe - SPOT
Walutowe instrumenty pochodne :
outright forwards
fx swaps
CIRS ( dwuwalutowe transakcje wymiany
płatności odsetkowych
opcje walutowe Motywy zawierania transakcji walutowych:
Banki centralne
Zarządzanie rezerwami walutowymi
Interwencje walutowe
Spekulacje walutowe Banki dewizowe
Zamykanie pozycji walutowych Zarządzanie aktywami i pasywami
Hedging
Spekulacje
Wielkość aprecjacji (deprecjacji)
Dla waluty bazowej
S1 - S0 / S0
Dla waluty kwotowanej
S0 - S1 / S1
S0 początkowa wartość waluty
S1 aktualna wartość waluty Pozycje walutowe
Pozycja walutowa zamknięta N= Z
Pozycja walutowa otwarta N= Z
długa N>Z krótka N<Z
Transakcje forward-hedge
Zależność kursu forward od stóp procentowych - tzw złota reguła
Warunki zawierania transakcji
Zabezpieczanie się przed zmianami kursów
pozycja długa pozycja krótka Transakcje forward
SPEKULACJE…
… lub
w określonym terminie . Opcja europejska - realizacja możliwa tylko w ostatnim dniu jej życia
Opcja amerykańska- realizacja możliwa przez
cały okres jej życia
Opcja bermudzka - realizacja możliwa w pewnych momentach życia opcji Czynniki determinujące cenę opcji walutowej
Kurs realizacji ( wykonania , strike price )
Kurs rynkowy ( kasowy , forward, future )
Zmienność kursu ( volatilite , vola ), V
Czas…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz