Modelowanie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modelowanie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej- wykład 5 - strona 1 Modelowanie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej- wykład 5 - strona 2 Modelowanie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

MODELOWANIE RYZYKA WALUTOWEGO I RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ dr Bożena Frączek
Wykład 5
Postawy w zakresie sterowania ryzykiem kursu walutowego (wykład 3.04.2012)
Ograniczanie
Zabezpieczanie
Strategie sterowania ryzykiem
Agresywne (aktywne) - wykorzystywanie prognozowanych zmian kursu walutowego do osiągnięcia dodatkowych korzyści z różnic kursowych
Degresywne (konserwatywne) - polegają na zapobieganiu negatywnemu wpływowi zmian kursu walutowego na wynik finansowy
Zamykanie pozycji walutowych
Zmniejszanie ekspozycji na ryzyko walutowe
Metody zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym
Pasywne
Metoda przezorności (tworzenie rezerw)
Aktywne
Metoda ograniczenia ryzyka (w różnych walutach)
Metoda podziału ryzyka (wybór innej waluty niż strony kontraktu - kontrahenci)
Metoda kompensaty ryzyka (wybór waluty jednej strony kontraktu)
Metoda przeniesienia ryzyka
Metoda przerzucenia ryzyka
Techniki wykorzystywane przy sterowaniu (etap III) ryzykiem kursu walutowego
Zabezpieczenia wewnętrzne - środki i sposoby pozostające w dyspozycji zabezpieczającego się podmiotu
Zabezpieczenia zewnętrzne - odpłatne przerzucanie ryzyka na inny podmiot, który za odpowiednią opłatą…
Zabezpieczenia wewnętrzne - hedging naturalny
Rozliczanie płatności zagranicznych w walucie krajowej
Waluta krajowa lub zagraniczna??
Wybór waluty kontraktu - analizy, negocjacje, siła przetargowa kontrahentów
Przesunięcie ryzyka partnera (kosztem określonych udogodnień dla kontrahentów)
Zasada walutowości
Klauzule waloryzacyjne - zastrzeżenia, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według określonego miernika wartości
Klauzule walutowe, towarowe, indeksowe, złota
Waluty trzeciej - wysokość należnego świadczenia określana jest za pomocą waluty będącej walutą obcą w stosunku do waluty stron umowy
Koszyka walut - wysokość należnego świadczenia określana jest za pomocą koszyka walut określonego w umowie
Wyboru waluty - określona zostaje lista walut…
Przyśpieszenie lub opóźnienie płatności (leading, lagging)
Przyśpieszenie płatności może być postrzegane jako chęć obniżenia zobowiązania
Opóźnienie płatności może być postrzegane jako problemy z płynnością
Umocnienie waluty krajowej
Osłabienie waluty krajowej
importer
opóźnienie
przyspieszenie
eksporter
przyspieszenie


(…)

… factoringu nabywają tylko dużą liczbę należności dewizowych
Nabywają tylko pojedyncze należności dewizowe
Wierzytelności krótkoterminowe
Wierzytelności długo terminowe, które dodatkowo spełniają ostre kryteria
Liczne usługi dodatkowe świadczone przez faktora
Brak usług dodatkowych
Stosowana przez podmioty, które nie chcą zabezpieczać wszystkich otwartych pozycji dewizowych
Wykorzystywana w przypadku…
… wielu pojedynczych transakcji w jedną transakcję, która ma miejsce w tym samym terminie
Obniżenie kosztów transakcyjnych oraz uzyskanie korzystniejszych warunków wymiany walut
Ograniczenia tylko eksporter lub tylko importer
Rodzaje kompensat
Pierwotna - przeciwstawianie wzajemnych należności i zobowiązań wyrażonych w tej samej walucie
wtórne - przeciwstawianie wzajemnych należności i zobowiązań wyrażonych w różnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz