Osłona transakcji zagranicznych przed ryzykiem kursowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osłona transakcji zagranicznych przed ryzykiem kursowym  - strona 1 Osłona transakcji zagranicznych przed ryzykiem kursowym  - strona 2 Osłona transakcji zagranicznych przed ryzykiem kursowym  - strona 3

Fragment notatki:


Osłona transakcji zagranicznych przed ryzykiem kursowym
Jednoczesne zawarcie dwóch transakcji
Pokrycie strat powstałych w wyniku pierwotnej transakcji
Eliminacja ryzyka- zajęcie odwrotnej pozycji walutowej
Regulacja należności- pozycja długa zabezpieczenie poprzez ich sprzedaż- pozycja krótka
Spłata zobowiązań- pozycja krótka zakup waluty zagranicznej- pozycja długa
Kompensacja potencjalnych strat przez potencjalne zyski z przeciwstawnych transakcji
Fakturowanie transakcji zagranicznych w walucie krajowej
Warunek- silna pozycja przetargowa i rynkowa względem kontrahenta
Ograniczenia dewizowe- problem
Wykorzystanie technik finansowania handlu zagranicznego
Przeniesienie ryzyka na instytucje kredytujące
Warunek- dobrze rozwinięty rynek usług finansowania handlu
Brak możliwości eliminacji ryzyka w długim okresie
Wewnętrzne techniki osłony- eliminacja ryzyka kursowego, nie służy do kreowania zysków nadzwyczajnych
Techniki zewnętrzne- osłona otwartych pozycji walutowych, możliwość arbitrażu i spekulacji
Wybór metody osłony
Udział firmy w obrotach zagranicznych
Efektywność rynku walutowego
Elastyczność operacji gospodarczych
Kwalifikacje menedżerów w zarządzaniu finansami
Techniki osłony
Kontrakty terminowe forward
Swapy walutowe
Opcje walutowe
Operacje na rynku pieniężnym
Exposure netting (kompensowanie ryzyka)
Risk shifting Risk sharing Swapy walutowe
Instrument będący umową zamiany określonej kwoty jednej waluty na drugą po kursie spot przy jednoczesnym zawarciu transakcji odwrotnej po kursie forward w określonym czasie w przyszłości „Zakład” o kierunek zmiany kursu walutowego
Przykład: firma chcąca zainwestować USD w papiery wartościowe denominowane w EUR potrzebująca USD ponownie za 3 miesiące
Kontrakty walutowe futures
Instrument będący umową zamiany określonej kwoty jednej waluty na drugą w określonym czasie w przyszłości po określonym kursie „Zakład” o kierunek zmiany kursu walutowego
Przykład: Arbitrażysci spodziewający się znacznej zmienności kursu spot Opcje walutowe
Instrument dający jego właścicielowi prawo lecz nie obowiązek kupna lub sprzedaży określonej kwoty waluty po określonym kursie
Wykupienie „ubezpieczenia” przeciw zmianom kursu
Opcje put i call
Wystawca opcji jest zobowiązany do kupna lub sprzedaży określonej kwoty waluty jeżeli właściciel opcji chce zrealizować swoje prawo
Opcje walutowe
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz