Inwestycje portfelowe

note /search

Finanse - wykład 8

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Finanse
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1351

Dochody eksporterów Napływ kapitału (inwestycje portfelowe, bezpośrednie) Inne (sprzedaż walut przez bank...

Geografia ekonomiczna - wykład 6

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 840

na finansowanie działalności) BIZ Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) - według OECD - mają miejsce...

Wykład II z geografii ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1197

kapitałów: - inwestycje portfelowe - bezpośrednie inwestycje kapitałowe         a) przedsiębiorstwa zależne...

Finanse międzynarodowe- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 273
Wyświetleń: 798

zagranicznego. rachunek inwestycji portfelowych - (należności) inwestycje portfelowe dokonane przez Polskę...

Wykład - przepływy kapitałowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

bezpośrednie inwestycje bezpośrednie i inwestycje portfelowe. Dzięki nim bowiem możliwe jest równoważenie...

Funkcja BP - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1113

pieniądza): - wymiana handlowa (eksport, import) - wymiana kapitałowa (np. inwestycje za granicą...