Wykład - przepływy kapitałowe

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - przepływy kapitałowe - strona 1 Wykład - przepływy kapitałowe - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD 6
PRZEPŁYWY KAPITAŁOWE
W bilansie płatniczym każdego kraju ważną rolę odgrywają bezpośrednie inwestycje bezpośrednie i inwestycje portfelowe. Dzięki nim bowiem możliwe jest równoważenie bilansu płatniczego. W ostatnich latach obserwowane są intensywne przepływy tych inwestycji - głównie z krajów wysoko rozwiniętych do innych krajów wysoko rozwiniętych. Te przepływy są efektem liberalizacji przepisów związanych z przepływami. Podstawowym bodźcem tych przepływów jest motyw zysku - zysku większego niż w kraju macierzystym. Pozatym kraje, które mają deficyt kapitału, stosują różnorodne metody zachęcające zagraniczne podmioty do lokowania w tym kraju kapitału. Innym motywem jest niedostateczna akumulacja w danym kraju.
Według kryterium własności kapitał może pochodzić z dwóch źródeł:
kapitał ze środków publicznych - może on mieć postać:
kredytów rządowych,
kredytów organizacji międzynarodowych.
Kredyty te mogą być udzielane na warunkach preferencyjnych lub na warunkach rynkowych.
kapitał prywatny - może on występować w postaci:
bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
inwestycji portfelowych,
kredytów banków komercyjnych,
kredytów handlowych.
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (wg definicji MFW i OECD) - to lokowanie kapitału w przedsiębiorstwie zagranicznym, użyte w celu uzyskania trwałego wpływu na jego działalność. Zasadniczą cechą zagranicznych inwestycji bezpośrednich jest uzyskanie kontroli nad danym przedsiębiorstwem. OECD i MFW przyjmują, że minimalny udział pozwalający na efektywny wpływ na zarządzanie zagranicznym przedsiębiorstwem wynosi 10% kapitału lub udziałów uprawniających do głosowania. Niektóre kraje przyjmują wyższą wartość - generalnie mieszczą się w przedziale od 10 do 20%.
Jeżeli udziały w zagranicznym przedsiębiorstwie są tak niskie, że nie wpływa się na podejmowanie decyzji przez innych partnerów spółki, to mają one charakter inwestycji portfelowych lub aliansu ekonomicznego. (5 - 10% głosów).
Zasadnicze różnice pomiędzy inwestycjami bezpośrednimi a portfelowymi polegają więc na możliwości zarządzania i sprawowania kontroli nad inwestowanym kapitałem w przypadku inwestycji zagranicznych i jej braku w przypadku inwestycji portfelowych.
Formy bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie występują dwóch postaciach:
samodzielne prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwo na rynku zagranicznym (solo ventures),
prowadzenie działalności gospodarczej wspólnie z innymi partnerami (joint ventures).


(…)

….
rozpoczęcie działalności poprzez fuzje i akwizycje przedsiębiorstw w kraju przyjmującym - ryzyko inwestycyjne występujące w przypadku inwestycji zagranicznych w formie joint venture (fuzje lub akwizycje) jest o wiele mniejsze gdyż taka działalność polega na połączeniu kapitału zagranicznego z już istniejącymi przedsiębiorstwami, posiadającymi własne produkty, sieci zbytu. Takiemu przedsiębiorstwu jest taniej…
… sieć dystrybucji, własne rynki. Taka fuzja oznacza przejęcie przedsiębiorstwa w ruchu z jego produktami i rynkami. Dopiero brak odpowiednich przedsiębiorstw możliwych do przejęcia zmusza inwestorów do innych form inwestowania - np. green field investments.
Najbardziej rozpowszechnioną formą bezpośrednich inwestycji zagranicznych są wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne - czyli joint ventures…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz