Rachunki makroekonomiczne - opracowanie.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Rachunki makroekonomiczne - opracowanie. - strona 1

Fragment notatki:

I. RACHUNKI MAKROEKONOMICZNE
1. Definicje PKB:
Wartość sprzedaży finalnej Suma wartości dodanych (VA = produkcja finalna - zużycie pośrednie)
Suma dochodów z pracy i kapitału
2. PKB a PNB: PKB -wytworzone przez czynniki prod. na terenie kraju; PNB - wytworzone przez czynniki prod. których właścicielem jest obywatel kraju.
3. ( ( ( 4. 5. 6. Mierniki inflacji:
Deflator: , CPI (consumer's price index) = (dla wzorcowego koszyka towarów konsumpcyjnych PPI (producer's price index) - powyższy wzór dla wzorcowego koszyka surowców)
7. Bilans płatniczy i jego struktura:
Eksport - Import
Dochody z inwestycji za granicą - Dochody z inwestycji zagranicznych w kraju
Przekazy Polaków z zagranicy do Polski - przekazy obcokrajowców z Polski za granicę
1+2+3 = Saldo rachunku obrotów bieżących
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce - Polski inwestycje bezpośrednie za granicą
Długoterminowe zagraniczne inwestycje portfelowe w Polsce - Polskie inwestycje portfelowe za granicą
Krótkoterminowe dopływy kapitały z zagranicy - odpływy kapitału zagranicę
Transfery z UE do kraju - składka członkowska kraju do budżetu UE
5+6+7+8 = Saldo rachunku obrotów kapitałowych
4+9 = Saldo bilansu płatniczego
8. Bilans płatniczy a zmiana kursu walutowego: Dodatnie saldo: nadwyżka podaży waluty nad popytem - spadek ceny waluty (kursu) - umocnienie (aprecjacja) waluty krajowej
Ujemne saldo: nadwyżka popytu waluty nad podażą - wzrost ceny waluty (kursu) - osłabienie (deprecjacja) waluty krajowej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz