Wykład - wzrost PKB

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - wzrost PKB - strona 1 Wykład - wzrost PKB - strona 2

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha
Wykład 2
Wzrost PKB; zmiana, w stosunku do wybranego okresu bazowego (zwykle roku poprzedniego) wartości wytwarzanych dóbr i usług finalnych przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terenie danego kraju
zwykle w celu wyeliminowania efektów inflacyjnego wzrostu cen, mówi się o wzroście realnego PKB,
dodatni wzrost realnego PKB wskazuje na to, że poziom PKB w stosunku do roku ubiegłego jest wyższy, ujemny wskazuje że się obniżył
Państwa triady:
Unia Europejska
Japonia
USA
Efekt doganiania (catch up), kraje o niskim poziomie PKB uzyskują wyższy wzrost PKB. Wzrost a poziom PKB; obecny poziom PKB danego kraju jest wynikiem przeszłych wzrostów PKB.
PKB, PKB per capita, wzrost PKB na przykładzie Chin
jedna z największych gospodarek świata (po USA i UE)
gospodarka o niskim poziomie produkcji (dochodu); kraj słabo rozwinięty
szybki wzrost- szansa na dogonienie w przyszłości krajów wyżej rozwiniętych
Bezrobocie:
bezrobotni: chętni i zdolni do podjęcia pracy, pozostający bez pracy
stopa bezrobocia: bezrobotni/siła robocza * 100%
Zmiana ogólnego poziomu cen:
Inflacja; wzrost ogólnego poziomu cen.
Deflacja; spadek ogólnego poziomu cen.
Stopa inflacji; procentowa zmiana ogólnego poziomu cen w stosunku do okresu bazowego.
Miernik CPI; miernik zmian produkcyjnych
Bilans płatniczy; usystematyzowane zestawienie wszystkich transakcji o dokonywanych przez podmioty z danego kraju z zagranicą. A. Rachunek obrotów bieżących
saldo obrotów towarowych
saldo usług
saldo dochodów majątkowych
saldo transferów
saldo nieklasyfikowanych obrotów bieżących
B. Rachunek obrotów kapitałowych i finansowych
saldo inwestycji bezpośrednich (z przejęciem zarządzania)
saldo inwestycji portfelowych (z pasywnym udziałem z danej firmie)
saldo pozostałych ( w tym kredyty udzielone i otrzymane)
C. Saldo błędów i opuszczeń
D. Pozycje finansujące
oficjalne aktywa rezerwowe (rezerwy walutowe)
kredyty z MFW
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz