Rozwój- wykład 9

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój- wykład 9 - strona 1 Rozwój- wykład 9 - strona 2 Rozwój- wykład 9 - strona 3

Fragment notatki:

14.05.2013
Wykład 9
IDA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju
Na szczycie G8 w 2005 roku podjęto decyzje o rozpoczęciu Inicjatywy Redukcji Zadłużenia Multilateralnego. Program zakładał umorzenie całości długów wybranych krajów najbiedniejszych zaciągniętych w IDA. IDA miała umorzyć 37 mld $ długów w ciągu 10 lat. Ponadto celem planu było zapewnienie środków na realizację Milenijnych Celów Rozwoju (ustalone w 2000 roku przez 189 państw, na szczycie ONZ). Wspólną misją MWF i BŚ był Ramowy Program Bezpiecznego Poziomu Zadłużenia w dłuższym okresie i tworzenie strategii zewnętrznych finansujących ograniczone ryzyko wystąpienia kryzysu płatniczego.
Globalny program walki z nędzą i konieczność realizacji Milenijnych Celów Rozwoju:
Osiągnięcia w przezwyciężaniu zacofana i nędzy w ostatnim 30-leciu, wzrost światowej długości życia z 60 do 70 lat, spadek umieralności niemowląt ze 100 do 50 na 1000 urodzeń, zmniejszenie o 100 mln liczby głodujących i spadek odsetka analfabetyzmu z 40% do 20%.
Aby ograniczyć obecną skalę ubóstwa, we wrześniu 2000 roku na sesji specjalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ uchwalono globalny program walki z nędzą i sformułowano Milenijne Cele Rozwoju
(1) Ograniczenie o połowę do 2015 roku liczby ludzi żyjących za mniej niż 1 USD dziennie
(2) Zmniejszenie we wskazanym wyżej okresie o połowę liczby ludzi głodujących lub niedożywionych
(3) Ograniczenie o połowę liczby ludzi mniemających dostępu do pitnej wody
(4) Zmniejszenie w tym samym czasie o ¾ dotychczasowego wskaźnika umieralności porodowej matek oraz o 2/3 wskaźnika umieralności dzieci poniżej 5 roku życia
(5) Powstrzymanie i odwrócenie rosnącej tendencji do zachorowań na AIDS, malarię i inne masowe choroby zakaźne oraz ułatwienie najbardziej potrzebującym dostępu do podstawowych leków
(6) Zapewnienie do 2015 roku wszystkim dzieciom na świecie szans na ukończenie szkoły podstawowej
(7) Zagwarantowanie równości płci i niedyskryminowanie w dostępie do edukacji
(8) Doprowadzenie do 2020 roku do wydatnej poprawy warunków życia, co najmniej 100 mln mieszkańców slumsów
(9) Zapewnienie realizacji zasad trwałego rozwoju, zawartych w Agendzie 21
Dla realizacji celów niezbędne jest obok mobilizacji zasilania realne zwiększenie oficjalnej pomocy na rzecz rozwoju (ODA) o 50 mld USD rocznie (tzn. podwojenie w stosunku do poziomu z 2001 roku = 51,4 mld USD, czyli 0,22% PNB)
Grupa Banku Światowego:
MBOiR (IBRD)
Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IDA)
Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IFC)
Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (MIGA)


(…)

… emerytalnych, towarzystw ubezpieczeniowych i innych instytucji ubezpieczeniowych
Mobilizowanie funduszy na przedsięwzięcia realizujące powyższe cele
Modyfikowanie polityki strukturalnej, aby powstało pole dla działalności prywatnej inicjatywy
Doradztwo w procesach prywatyzacyjnych
Kreowanie i doskonalenie systemu rynkowego i jego instytucji
Zasadnicze zadanie MIGA zostały określone w jej konwencji, obejmują…
… Korporacja Finansowa (The International Finanse Corporation- IFC)
Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (the International Development Association - IDA)
Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (The Multilateral Guarantee Agency - MIGA)
Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (International Center for Settlement of Investment Disputes - ICSID)
Cele statutowe IBRD
Udzielanie pomocy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz