Plan Delorsa, sem III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1995
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Plan Delorsa, sem III - strona 1 Plan Delorsa, sem III - strona 2

Fragment notatki:

Plan Delorsa (1989)
Była to rozwinięta koncepcja wprowadzenia Unii Gosp i Walutowej zawarta w rozdziale II i III
Rozdział II zawiera ogólne założenia unii walutowej i gosp, przedstawia jej organizację, rolę Europejskiego Systemu Banków Celnych, zasady polityki makro ekonomicznych bez UGiW w umocnieniu międzynarodowej pozycji wspólnoty.
Komitet Delorsa przyjął założenia, że unia gosp i walutowa, obejmuje dwie integralne części, stanowiące jedną całość i dlatego powinny być wprowadzone równolegle.
Ekonomiczne uzasadnienie utworzenia jednolitego obszaru walutowego.
Potencjalne korzyści:
Wyeliminowanie niepewności i ryzyka związanego z brakiem stabilności walutowej
Redukcja kosztów transakcyjnych Wyeliminowanie zróżnicowania kursów walutowych i ograniczenia podatności obszaru gosp wspólnoty na szoki zewnętrzne
Ponadto ważnym argumentem za wprowadzeniem jednolitego obszaru walutowego była ocena stosownej wówczas w Europejskim systemie walutowym polityki dostosowań kursowych, która uznana za niewystarczająca w korygowaniu dywergencji ekonomicznej we wspólnocie.
Założenia unii walutowej w planie Delorsa
Punkt wyjścia stanowi definicja unii walutowej. Zgodnie, z którą jest to obszar walutowy, na którym odbywa się wspólne zarządzanie polityką dla osiągnięcia wspólnych celów makroekonomicznych.
Trzy konieczne warunki ustanowienia unii walutowej były określone już w 1970 r. w Raporcie Wernera:
Zapewnienie całkowitej i nieodwracalnej wymienialności walut, Wprowadzenie pełnej liberalizacji transakcji kapitalistycznych wraz z pełną integrację rynku finansowego
Nieodwracalne usztywnienie kursów walutowych
Założenia Unii Gosp w planie Delorsa:
Zostały przedstawione bardziej szczegółowo
Za podstawę unii gosp uznano:
Jednolity rynek wewnętrzny ze swobodą przepływu towarów, usług, kapitałów, osób Politykę konkurencji i inne środki mające na celu umocnienie mechanizmów rynkowych
Wspólnotowe polityki prowadzące do zmian strukturalnych i rozwoju gospodarki
Koordynację polityki makroekonomicznej obejmującej wiążące reguły w sprawach budżetowych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz