Europejski Bank Centralny - wykład - Cel inflacyjny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejski Bank Centralny - wykład - Cel  inflacyjny - strona 1

Fragment notatki:

Prof. Janusz Bilski
Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro
Wykład V – Europejski Bank Centralny
Udziałowcami EBC są wszystkie kraje należące do Wspólnoty Europejskiej. Podstawowym celem działania EBC jest stabilizacja
poziomu cen na obszarze UGiW.
Do zadań EBC należy:
 Określenie i prowadzenie polityki pieniężnej w strefie euro
 Prowadzenie operacji dewizowych
 Emisja banknotów
 Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi
Strategia polityki pieniężnej oparta jest na dwóch filarach. Są to tzw. Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego oraz strategia
określania celów monetarnych. Cel inflacyjny został ustalony na poziomie 0-2% wzrostu indeksu dóbr konsumpcyjnych.
Celem monetarnym jest kontrola ilości pieniądza na podstawie stopy wzrostu agregatu pieniężnego M3.Ustalono roczny
wzrost wskaźnika o 4,5 %.
Polityka pieniężna EBC jest realizowana za pomocą trzech instrumentów:
 Rezerwy minimalnej
 Operacje otwartego rynku
 Regulacja poziomu płynności (umożliwia wpływanie na wysokość krótkoterminowej stopy procentowej na rynku
międzybankowym)
Scenariusze reformy zasad podejmowania decyzji:
1. Centralizacja – oznacza centralizację zasad podejmowania decyzji przez sześciu członków Zarządu EBC
2. Ważenie głosów – głosy poszczególnych przedstawicieli będą ważone
3. Reprezentacja – tworzenie grup państw których przedstawiciel miałby prawo głosować
4. Rotacja asymetryczna – rotacyjny udział poszczególnych państw w posiedzeniach Rady
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz