Europejski Bank Centralny - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejski Bank Centralny - omówienie - strona 1 Europejski Bank Centralny - omówienie - strona 2 Europejski Bank Centralny - omówienie - strona 3

Fragment notatki:


I NSTYTUCJE U NII E UROPEJSKIEJ EUROPEJSKI BANK CENTRALNY
Europejski Bank Centralny to bank centralny Unii Europejskiej, a także bank emisyjny w odniesieniu do waluty euro, przyjętej przez 17 krajów Unii. Zarządza euro - wspólną walutą UE - i zapewnia ochronę stabilności cen w Unii. EBC odpowiada również za kształtowanie i wdrażanie polityki gospodarczej i pieniężnej UE. EBC stanowi centralny element Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) skupiającego EBC oraz banki centralne państw członkowskich Unii Europejskiej.
Siedzibą EBC jest Frankfurt nad Menem. STATUS PRAWNOUSTROJOWY
art. 127-133 i art. 138 TFUE Statut ESBC i EBC (Protokół nr 4 dołączony do Traktatu). Decyzja EBC z dnia 12 października 1999 r. w sprawie Regulaminu Zarządu
Decyzja EBC z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmująca Regulamin EBC
Decyzja EBC z dnia 18 grudnia 2008 r. dotycząca opóźnienia rozpoczęcia stosowania systemu rotacyjnego w Radzie Prezesów EBC
Decyzja EBC z dnia 19 marca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin EBC
Decyzja EBC/2004/2. Nieoficjalna wersja skonsolidowana [3a) i 3c)]. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej
Decyzja EBC z dnia 17 czerwca 2004 r. przyjmująca Regulamin Rady Ogólnej EBC
GENEZA I EWOLUCJA
Poprzednikiem EBC był Europejski Instytut Walutowy, który nie dysponował kompetencjami władczymi i funkcjonował jedynie jako ciało doradcze krajowych banków centralnych. Jego głównym zadaniem było przygotowanie wprowadzenia wspólnej waluty na obszarze Unii. EBC powstał 1 czerwca 1998 r., na mocy statutu, gdy weszły w życie nominacje na członków Zarządu EBC. 1 stycznia 1999 r. w 11 państwach UE wprowadzono w formie bezgotówkowej euro oraz powstał Eurosystem (obejmujący wtedy EBC oraz 11 krajowych banków centralnych). Dwa lata później do Strefy euro dołączyła Grecja, a do Eurosystemu jej bank centralny.
Euro funkcjonowało początkowo jedynie w obrocie bezgotówkowym - w obiegu pozostały banknoty i monety reprezentujące dotychczasowe waluty krajowe (stały się one w tym czasie krajowymi odmianami euro). Zastąpienie banknotów i monet krajowych banknotami i monetami euro zostało przeprowadzone stopniowo w pierwszych miesiącach 2002.
CELE
Europejski Bank Centralny (EBC) jest jedną z instytucji UE. Jego główne cele to: utrzymanie stabilnego poziomu cen (kontrola nad inflacją), zwłaszcza w krajach, których walutą jest euro
utrzymanie stabilności systemu finansowego - poprzez zapewnienie właściwego nadzoru nad rynkami i instytucjami finansowymi.
Bank współpracuje z bankami centralnymi 27 krajów UE. Wszystkie one tworzą Europejski System Banków Centralnych (ESBC).


(…)

… banków centralnych o przeprowadzenie operacji, w zakresie uznanym za możliwy i odpowiedni.
Zasady decentralizacji nie należy mylić ze wskazaną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej zasadą pomocniczości, zgodnie z którą przed podjęciem jakichkolwiek działań na szczeblu unijnym należy wykazać ponad wszelką wątpliwość konieczność ich centralizacji. Jako że w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej…
gospodarczej i walutowej dlatego, że nie wszystkie państwa członkowskie UE wprowadziły euro.
Do zadań Rady Ogólnej należy w szczególności: informowanie o postępach w procesie konwergencji osiągniętych przez państwa członkowskie UE, które jeszcze nie wprowadziły euro; doradztwo w sprawie przygotowań do ustalenia przez te państwa członkowskie nieodwołalnych sztywnych kursów walutowych; monitorowanie…
… funkcjonowania mechanizmu kursowego ERM II oraz trwałości dwustronnych relacji kursowych pomiędzy euro a walutami poszczególnych państw członkowskich spoza strefy euro; rola forum ds. koordynacji polityki pieniężnej i kursowej w UE; czynności administracyjne związane z mechanizmem interwencyjno-finansowym ERM II; udział w różnych działaniach EBC, np. doradczych; zbieranie informacji statystycznych.
Rada Ogólna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz