Finanse - wykład 6b

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - wykład 6b - strona 1 Finanse - wykład 6b - strona 2 Finanse - wykład 6b - strona 3

Fragment notatki:

Europejski System Walutowy
1978 - koncepcja ESW (Valery Giscard d'Estaing i Helmut Schmidt)
1979 - początek funkcjonowania ESW i zarazem ECU jako koszyk walut krajów EWG
kursy centralne innych walut w stosunku do ECU
obowiązek interwencji dewizowych (kredyty od innych banków centralnych)14
Powrót do idei UGW
1988 - konferencja Rady Europejskiej w Hanowerze
1989 - raport Delorsa - unia walutowa określona jako obszar o pełnej i nieodwracalnej wymienialności, zliberalizowanych obrotach kapitałowych, zintegrowanych rynkach finansowych i nieodwołalnie usztywnionych kursach15
Kryteria nominalne Traktatu z Maastricht
Kurs walutowy stabilny (w ERM II)
Dług publiczny nie wyższy niż 60% PKB
Deficyt sektora publicznego nie wyższy niż 3% PKB
Inflacja nie wyższa niż średnia z 3 krajów UE o najniższym wskaźniku inflacji +1,5%
Długookresowe stopy procentowe nie wyższe niż 2 pkt. proc. od średniej z 3 krajów UE o najniższym wskaźniku inflacji 16
Finisz
1994 drugi etap - utworzenie ESBC
utworzenie Europejskiego Instytutu Monetarnego (nadzór nad rozliczeniami, przygotowania do III etapu, przygotowania do przyjęcia wspólnej waluty)
1999 - utworzenie EBC
2002 - euro w walutach i banknotach17
ESBC, Eurosystem, EBC ESBC = banki centralne wszystkich 27 krajów UE + EBC
Eurosystem = EBC + banki centralne 17 krajów, które przyjęły wspólną walutę18
Podstawowy cel EBC i Eurosystemu
Zgodnie ze Statutem ESBC i EBC podstawowym celem Eurosystemu jest zapewnienie stabilności cen. W przypadku braku zagrożenia dla realizacji celu podstawowego, Eurosystem powinien wspierać politykę gospodarczą Wspólnoty.19
Główne funkcje Eurosystemu
Definiowanie i prowadzenie polityki pieniężnej w strefie euro
prowadzenie operacji walutowych
zarządzanie rezerwami walutowymi krajów członkowskich
wspieranie sprawnego działania systemów płatniczych20
Pozostałe funkcje Eurosystemu
Wspieranie instytucji nadzorczych
doradzanie Wspólnocie w ramach kompetencji
wspieranie stabilności finansowej obszaru
zbieranie (w ramach ESBC) niezbędnych informacji statystycznych
emisja banknotów21
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz