finanse jednostek samorządu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
finanse jednostek samorządu - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Problematykę finansów regulują:
-Konstytucja
-ust o finansach publicznych
-ust o dochodach jedn.sam.teryt.
-ust z 91 r. o podatkach i opłatach lokalnych
Gospodarka finansowa jest prowadzona na podstawie uchwał budżetowych. Mają one moc wewnętrznie wiążącą i zawierają normy planistyczne.
Kategorie dochodów jednostek
- wpływy z podatków
-udziały we wpływach z podatków dochodowych (jeśli płatnik jest związany z daną jednostką)
-wpływy z opłat (skarbowych, targowych)
-subwencje ogólne z budżetu państwa
-dotacje celowe z budżetu państwa (na zadania zlecone lub dofinansowanie zadań własnych)
- dochody samorządowych jednostek organizacyjnych
Za prawidłową gospodarkę finansową jedn.sam.teryt., w szczególności za wykonywanie budżetu, odpowiada organ wykonawczy. Organy wykonawcze mogą zaciągać zobowiązania mające pokrycie w kwotach wydatków przewidzianych w uchwale budżetowej. Potrzebne jest upoważnienie organu stanowiącego. Organy wykonawcze mogą zgłaszać propozycje zmian w budżecie. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz