Finanse publiczne-test2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne-test2 - strona 1 Finanse publiczne-test2 - strona 2 Finanse publiczne-test2 - strona 3

Fragment notatki:

Do sektora finansów publicznych na mocy „nowej” ustawy o finansach publicznych należą: - otwarte fundusze emerytalne - państwowe instytucje filmowe - jednostki badawczo-rozwojowe - banki
Zlikwidować samorządową jednostkę budżetową może: - kierownik urzędu centralnego - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego - organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego - wojewoda - rada gminy
Metodą budżetowania brutto rozliczają się: - zakłady budżetowe - jednostki budżetowe - instytucje gospodarki budżetowej - agencje wykonawcze
Na mocy nowej ustawy o finansach publicznych samorządowe zakłady budżetowe mogą wykonywać: - wszystkie zadania własne jednostki samorządu terytorialnego - zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wskazanym w ustawie o finansach publicznych - zadania wskazane w ustawie tworzącej zakład budżetowy - zadania w dowolnym zakresie
Ustawa przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych określa, że w agencje wykonawcze zostaną przekształcone następujące jednostki: - Agencja Mienia Wojskowego - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - Polska Agencja Przedsiębiorczości
Fundusze motywacyjne mogły być tworzone: - wyłącznie przez państwowe jednostki budżetowe - wyłącznie przez samorządowe jednostki budżetowe - przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe - przez każdą jednostkę sektora finansów publicznych
Osobowość prawną na mocy „nowej” ustawy o finansach publicznych posiadają: - instytucje gospodarki budżetowej od momentu wpisu do KRS - fundusze celowe - gospodarstwa pomocnicze jednostki budżetowej - państwowe jednostki budżetowe
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych państwowa jednostka budżetowa może otrzymywać: - dotacje przedmiotowe - dotacje podmiotowe - dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe - nie otrzymuje żadnych dotacji
Minister Finansów włącza do projektu ustawy budżetowej dochody i wydatki (art. 139 ust. 2): - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Kancelaria Senatu - Kancelaria Rady Ministrów - Sąd Najwyższy
Na mocy „nowej” ustawy o finansach publicznych dochody na wydzielonym rachunku mogą gromadzić: - wszystkie jednostki budżetowe - tylko państwowe jednostki budżetowe - samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty - wszystkie samorządowe jednostki budżetowe
Budżet państwa jest uchwalany: - w formie uchwały budżetowej - w formie ustawy budżetowej - w formie rozporządzenia ministra finansów Transfer do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu refundacji składki przekazywanej do OFE jest ujmowany jako:

(…)

… i Rehabilitacji - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Fundusz Pracy

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz