Dotacja podmiotowa

note /search

Struktura budżetu- wykład 2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Procedury budżetowe
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2583

i pochodne Świadczenia na rzecz osób fizycznych Rzeczowe (wyposażenie do 3500zł) Dotacje Podmiotowe (bary...

Rachunkowość finansowa 3

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

i dokonaniem tej sprzedaży, a powiększona o dotację podmiotową. WARTOŚĆ GODZIWA - kwota, za jaką dany składnik...

Wydatki publiczne

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1029

wskazanego podmiotu, zwane dotacjami podmiotowymi, Dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług...

Dotacje z budżetu państwa

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Prawo finansowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1358

budżetu państwa. Art. 131. [Dotacje podmiotowe] Dotacje podmiotowe obejmują środki dla podmiotu wskazanego...

Ustawa budżetowa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1323

 otrzymujących dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty dotacji Zestawienie programów wieloletnich w ukłądzie...