Zakład budżetowy- pojęcie, charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakład budżetowy- pojęcie, charakterystyka - strona 1 Zakład budżetowy- pojęcie, charakterystyka - strona 2

Fragment notatki:

Zakład budżetowy- pojęcie, charakterystyka, zasady prowadzenia gospodarki finansowej, przykłady.   Zakładami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które odpłatnie wykonują zadania, pokrywając (w całości) koszty swojej działalności z przychodów własnych. Autonomia gospodarki finansowej odróżnia w istotny sposób zakład budżetowy od jednostki budżetowej.
Zakłady budżetowe są powiązane z określonym budżetem - państwowym lub samorządowym (zakłady budżetowe państwowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne).
Podstawą gospodarki finansowej zakłady budżetowego jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem. Z budżetem i jego zasobami zakład budżetowy powiązany jest metodą netto (budżetowanie netto), tzn. że w wypadku gdy planowane dochody zakładu budżetowego są większe od planowanych wydatków, planowana jest też wpłata nadwyżki nad wydatkami do budżetu. Zakład budżetowy może otrzymywać dotacje:
      dotacja na pokrycie planowanego niedoboru - otrzymywana z budżetu, jeżeli jego wydatki są większe od planowanych dochodów;
      dotacja przedmiotowa - otrzymywana z budżetu niezależnie od dotacji podmiotowych,       dotacja celowa - otrzymywana w zakresie określonym w odrębnych przepisach na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;       jednorazowa dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe - przyznawana nowo tworzonemu zakładowi budżetowemu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.
 
Łącznie dotacje dla zakładu budżetowego nie mogą przekroczyć 50% jego dochodów własnych - nie dotyczy to dotacji inwestycyjnych.
Zakład budżetowy dokonuje wpłat do budżetu nadwyżek środków obrotowych, ustalonych na koniec okresu rozliczeniowego - gdy stan tych środków jest większy od planowanego.
W planie finansowym zakładu budżetowego wyodrębnia się przychody własne, dotacje z budżetu państwa (lub jednostki samorządu terytorialnego), wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń, a także wydatki inwestycyjne. W planie finansowym mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i wydatków pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.
Zakład budżetowy posiada swój rachunek bankowy, na który wpływają jego dochody i z którego może dokonywać wydatków do wysokości zgromadzonych zasobów.
Likwidując zakład budżetowy, organ określa przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu. To samo dotyczy łączenia zakładów budżetowych. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz