Budżet województw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet województw - strona 1

Fragment notatki:

Budżet województw
Gospodarka finansowa prowadzona jest przez województwo samodziel­nie na podstawie własnego budżetu. Budżet jest uchwalony jako część uchwały budżetowej na rok kalendarzowy.
Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu woje­wództwa, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji zarządu województwa.
Zasadnicze źródło finansowania zadań województwa stanowią dochody własne, wymienione enumeratywnie w art. 67 i 68 ustawy:
1) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa,
2) dotacje celowe z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych na zadania wykonywane przez województwo,
3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez województwo na podstawie porozumień zawar­tych z organami administracji rządowej,
4) dotacje celowe z budżetów gmin lub powiatów na zadania z zakresu tych jednostek samorządu terytorialnego wykonywane przez województwo na podstawie porozumień zawartych z organem gminy lub powiatu,
5) inne wpływy uzyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.
Jednostki budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki z budżetu a pobrane dochody - odprowadzają na rachunek odpowiednio - dochodów budżetu państwa albo - do budżetu Do jednostek budżetowych zaliczamy: Urzędy naczelne i centralne organy państwa
Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości
Jednostki organizacyjne MON i MSWiA
Szpitale i inne placówki zdrowia
Zakłady opiekuńczo -wychowawcze i domy opieki społecznej
Dyrekcje gospodarki wodnej
Jednostki dróg publicznych
Parki narodowe.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz