Ryzyko- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko- opracowanie - strona 1 Ryzyko- opracowanie - strona 2 Ryzyko- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Ryzyko
Alan Dealer wyłożył ekonomiczną definicję ryzyka, a najważniejsza teza jego pracy sprowadzała się do spojrzenia, że ryzyko jest czymś obiektywnym skorelowanym z subiektywną niepewnością.
2 rodzaje niepewności:
subiektywna
obiektywna - nazwał ją ryzykiem
Night stwierdził, że jeśli znany jest stopień niepewności przestaje ona być niepewnością a staje się ryzykiem, podzielił niepewność na:
Mierzalną - nazwał ją ryzykiem
Niemierzalną
Ryzyko - szczególny rodzaj niepewności, taki rodzaj niepewności, który daje się zmierzyć przy użyciu metod statystycznych, w szczególności zaś przy wykorzystaniu rachunku prawdopodobieństwa.
Jeśli jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie sytuacje w przyszłości wystąpią i jesteśmy w stanie dopasować stopień prawdopodobieństwa wystąpienia tej sytuacji - mamy do czynienia z ryzykiem, w przeciwnym razie mówimy o niepewności. Np. rzucamy monetą - jest prawdopodobieństwo wystąpienia orła, albo reszki - mamy do czynienia z wystąpieniem ryzyka
Definicje ryzyka, ryzykiem w ubezpieczeniach określa się:
Możliwość wystąpienia zdarzenia powodującego stratę.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia
Przedmiot lub grupę przedmiotów, które są narażone na straty (ryzykiem jest, więc budynek, zwierze, urządzenie, kredyt)
Zdarzenie, które tę stratę wyrządza (pożar, huragan, powódź, gradobicie, nieszczęsny wypadek, bankructwo)
Możliwość lub prawdopodobieństwo subiektywnego poniesienia straty wynikającej z jakiegoś niebezpieczeństwa (hazard)
Możliwa wielkość straty, na którą narażone są osoby lub mienie
Zróżnicowanie (fluktuacja możliwych strat oraz)
Niepewność dotycząca strat (niepewność lub wątpliwość, co do możliwości przewidzenia przyszłości)
Nie ma jednej definicji ryzyka, zostały wprowadzone dwie oficjalne definicje ryzyka:
Ryzykiem - określa się niepewność, co do nastąpienia określonego zdarzenia w warunkach istnienia dwóch lub więcej możliwości.
Ryzykiem - określa się ubezpieczoną osobę lub przedmiot.
Rodzaje ryzyka:
Finansowe - taki rodzaj ryzyka, którego konsekwencje realizacji można określić przy pomocy parametrów finansowych.
Niefinansowe, - jeśli ryzyka nie da się ująć za pomocą parametrów finansowych.
Statyczne - nie wynika z żadnych zmian, występowałoby nawet wtedy, gdyby zmian nie było Np. ryzyko uderzenia pioruna
Dynamiczne- ryzyko związane ze zmianami Np. cen, gustów, mody, jeśli nastąpi zmiana ktoś może ponieść stratę, ryzyko będące pochodną zmian
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz