Składka ubezpieczeniowa - Ubezpieczyciel

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Składka ubezpieczeniowa - Ubezpieczyciel - strona 1 Składka ubezpieczeniowa - Ubezpieczyciel - strona 2

Fragment notatki:

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA  
„Ubezpieczający obowiązany jest do opłacania składki regularnej w wysokości i terminach określonych w polisie”
 
„Minimalną wysokość składki regularnej i jednorazowej ustala ubezpieczyciel
 
Składka ubezpieczeniowa to kwota pieniędzy , jaką musisz płacić firmie ubezpieczeniowej w zamian a udzielona przez nią ochronę. Jej wysokość uzależniona jest od rodzaju ubezpieczenia, długości jego trwania oraz sumy ubezpieczenia, o czym była już mowa wcześniej. Wysokość składki zależy także od płci (kobiety płacą mniej, gdyż żyją dłużej), wieku i twojego stanu zdrowia (jeśli to ty masz być ubezpieczonym). Jeśli firma ubezpieczeniowa stwierdzi, że twój stan zdrowia nie jest zadowalający, może skierować cię na kontrolne badania lekarskie. Składkę możesz wpłacić jednorazowo w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia. Z reguły jednak płaci się ją okresowo przez określony w umowie czas, np. przez cały czas trwania ubezpieczenia albo do pewnego wieku (np. do 55 roku życia). Możesz płacić składki roczne , kwartalne lub miesięcznie. Podstawową do ustalenia wysokości składek rocznych i kwartalnych jest składka miesięczna.
Zasadą jest, że składki opłaca się za czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Jeśli opłacasz ją miesięcznie, wpłacasz ja na miesiąc z góry. Jeżeli składka płatna miesięcznie z góry została opłacona w lipcu za całe drugie półroczne z góry, a ubezpieczony zmarł we wrześniu, to składka za październik, listopad i grudzień zostanie zwrócona. Składki na ubezpieczenie możesz wpłacać na różne sposoby: bezpośrednio agentowi ubezpieczeniowemu, w klasie zakładu, przekazem pocztowym lub przelewem bankowym. Te dwie ostatnie formy będą dla ciebie z pewnością najwygodniejsze.
Pamiętaj, byś terminowo opłacał składki. W przeciwnym razie firma ubezpieczeniowa może rozwiązać z tobą umowę, wyznaczając wcześniej termin na uregulowanie składki. Może wówczas zażądać również zapłaty odsetek. Niektóre firmy ubezpieczeniowe przewidują możliwość okresowego zawieszenia opłacania składek. Zapytaj o to swojego agenta. Jest to ważne zwłaszcza w sytuacji, gdy na jakiś czas utracisz dochody 9np. z powodu utraty pracy).
Przewiduje się, ze składka ubezpieczeniowa wzrośnie w ciągu najbliższych 3 lat. Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń przewiduje bowiem, że „W najbliższych latach coraz chętniej będziemy kupować polisy na życie. W ciągu 4 lat (1999r. - 2002r.) wydamy na nie ok. 4 mld zł więcej niż do tej pory” Informacja ta została zawarta z artykułu Marcina Jaworskiego „Naczynia połączone, opublikowanego w „Gazecie Ubezpieczeniowej” nr 1/2000r. Z tego źródła pochodzą również zaprezentowane tabele wskazujące o ile wzrośnie składka brutto w latach 1999-2002.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz