Miary ryzyka akcji - Oczekiwana stopa zwrotu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miary ryzyka akcji - Oczekiwana stopa zwrotu - strona 1 Miary ryzyka akcji - Oczekiwana stopa zwrotu - strona 2 Miary ryzyka akcji - Oczekiwana stopa zwrotu - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 16 stron, zawiera przykłady wraz z rozwiązaniami i porusza zagadnienia takie jak: oczekiwana stopa zwrotu, krótka sprzedaż, niepewność, ryzyko, ryzyko stopy procentowej, ryzyko rynku, ryzyko biznesu, ryzyko bankructwa, ryzyko płynności, ryzyko polityczne, ryzyko zamienności, miary ryzyka, wariancja stopy zwrotu akcji, odchylenie standardowe stopy zawrotu, semiwariancja stopy zwrotu , semiodchylenie standardowe stopy zwrotu, odchylenie przeciętne stopy zwrotu, semiodchylenie przeciętne stopy zwrotu, poziom bezpieczeństwa, prawdopodobieństwo nieosiągnięcia poziomu aspiracji, współczynnik zmienności stopy zwrotu.

Oczekiwana stopa zwrotu
Stopa zwrotu, zwana również stopą zysku, jest podstawową charakterystyką każdej inwestycji, w szczególności każdego instrumentu finansowego. Określa ona dochód przypadający na jednostkę zainwestowanego kapitału. Najłatwiej można obliczyć stopę zwrotu już zrealizowaną, wyznacza się ją ex post.
Rt = [(Pt - Pt-1) + Dt] / Pt-1 (1)
Rt- stopa zwrotu akcji osiągniętych w t-tym okresie
Pt cena akcji w t-tym okresie
Dt- dywidenda wypłacona w t-tym okresie
Inwestor może także zastosować drugą operację przy inwestowaniu w akcje, tz. krótką sprzedaż, polegającą na pożyczeniu akcji, sprzedaniu ich, a następnie odkupieniu tych akcji i oddaniu pożyczającemu.
Inwestor kupuje akcje kiedy ceny akcji zwyżkują, lub stosuje krótką sprzedaż, kiedy spodziewa się zniżki cen akcji.
Krótka sprzedaż nie wszędzie jest dozwolona, należy także pamiętać, że stosujący krótką sprzedaż musi zazwyczaj wpłacić jako zabezpieczenie pewien procent ceny akcji.
Stopa zwrotu przy krótkiej sprzedaży jest następująca:
Rt = [(Pt-1 - Pt) - Dt] / (MPt-1) (2)
M.- liczba z przedziału (0;1], określająca procentowy depozyt od ceny akcji, wpłacany przez dokonującego krótkiej sprzedaży.
Dla inwestora większe znaczenie ma jednak poznanie przyszłej stopy zwroty, dlatego stopa zwrotu wyznaczana ex post ma mniejsze znaczenie.
Przyszła stopa zwrotu jest nieznana, gdyż z przyszłością wiąże się niepewność.
Syntetyczną miarą, która można zastosować w warunkach niepewności jest oczekiwana stopa zwrotu.
R= ∑i=1,m. piRi (3)
oczekiwana stopa zwrotu
Ri- i-ta możliwa do osiągnięcia wartość stopy zwrotu
pi- prawdopodobieństwo osiągnięcia możliwej wartość stopy zwrotu
liczba możliwych do osiągnięcia wartości stopy zwrotu
Gdy nie ma możliwości uzyskania informacji o rozkładzie stopy zwrotu, do oszacowania oczekiwane stopy zwrotu można wykorzystać dane historyczne, tz. Stopy zwrotu zrealizowane w przeszłości.
R= (∑t=1,nRt)/n (4)
stopa zwrotu akcji zrealizowana w t-tym okresie,
liczba okresów, z których pochodzą dane.
Ryzyko w inwestowaniu
Niepewność (ryzyko) występuje wówczas, gdy istnieje więcej niż jeden możliwy wynik naszej decyzji. Im większe jest rozproszenie możliwych wyników, tym większy topień niepewności. Kluczem do podejmowania prawidłowych decyzji w warunkach niepewności jest umiejętności oszacowania wielkości przedziału możliwych wyników i oceny prawdopodobieństwa ich występowania.


(…)

… krótkiej sprzedaży akcji,
ryzyko biznesu, zwane ryzykiem operacyjnym, wynika ze zmienności dochodów uzyskiwanych przez emitenta instrumentu finansowego, co ma wpływ na wartość instrumentu i dochodu inwestora, wartość stopy zwrotu, wynika z tego, że spółka do finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych częściowo wykorzystuje kapitał obcy, co może rzutować na cenę instrumentu finansowego.
ryzyko bankructwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz