Rynek kapitałowy i operacje giełdowe

note /search

Miary ryzyka akcji - Oczekiwana stopa zwrotu

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2212

Dokument ma 16 stron, zawiera przykłady wraz z rozwiązaniami i porusza zagadnienia takie jak: oczekiwana stopa zwrotu, krótka sprzedaż, niepewność, ryzyko, ryzyko stopy procentowej, ryzyko rynku, ryzyko biznesu, ryzyko bankructwa,...

Giełda papierów wartościowych - Akcja

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3787

Dokładna tematyka notatki jest następująca: główne informacje na temat giełdy, giełda, transakcja giełdowa, akcja, emitent, rynkiem niedźwiedzia, rynkiem byka, warszawska giełda papierów wartościowych, analiza techniczna czy fundamental...

Rynek UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2695

Informacje zawarte w pliku poruszają zagadnienia takie jak: formy integracji regionalnej, efekty integracji, optymalny obszar walutowy, jednolity rynek wewnętrzny, zasady funkcjonowania jrw, trzy filary UE, zakres i narzędzia ochrony konsumenta, przesłanki i cele ochrony konkurencji, instrument...

Rynek Unii Europejskiej od powstania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1645

Maciej Walkowski Obywatelstwo Unii Europejskiej zostało ustanowione wraz z powołaniem Traktatu z Maastricht o Unii Europejskiej. Gwarantuje ono swobodę pobytu i przemieszczania się na terenie wszystkich państw członkowskich. Geneza idei: 1947 Idea `międzyobywatelstwa europejskiego' Rogera Picarda: ...

Kontrakty forward

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2317

Dokument dotyczy kontraktów forward, ma 33 strony i porusza zagadnienia takie jak: pojęcie kontraktu forward, struktura kontraktu forward, rodzaje kontraktów forward, wyznaczanie cen kontraktów forward, ryzyko związane z kontraktami forward, rozliczanie kontraktów forward, mechanizm walutowego kont...

Rynek kapitałowy

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3661

Dokument ma 10 stron i porusza zagadnienia takie jak: uczestnicy, struktura i segmenty rynku kapitałowego, klasyfikacja rynku kapitałowego, rynek publiczny, rynek niepubliczny, rynek pierwotny, rynek wtórny, giełdowy, pozagiełdowy, regulowany, nieregulowany, rynek narodowy, rynek międzynarodowy, ry...

Rynki finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 1617
Wyświetleń: 6048

Zadania z testów. 1. Akcje: a. zatwierdzają udział w kapitale spółki z o. o. b. reprezentują prawa własności majątkowej c. przynoszą zmienny dochód d. SA niepodzielne 2. Spółka C, która wyemitowała dotychczas 2 mln akcji będzie emitować kolejną serię 1 mln akcji. Korzystając z prawa poboru ak...

Pojęcie inwestycji finansowej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3248

Porusza takie kwestie jak: pojęcie inwestycji finansowej, parametry inwestycji, podstawowe krótkoterminowe strategie inwestycyjne oraz przykładowe strategie długoterminowe. WYKLAD Z 9.12.2012 TEMAT: Pojecie inwestycji finansowej Inwestycja to: naklad gospodarczy, ktorego celem jest stworzenie nowy...

Instytucje rynku kapitałowego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2478

Porusza takie kwestie jak: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Komisja Nadzoru Finansowego i jej zadania oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych wraz z funkcjami. WYKLAD Z RYNKU KAPITALOWEGO (2.12.2011) Instytucje r...

Cechy funduszy - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

Cechy funduszy Forma finansowania MSP, które mają problem z uzyskaniem kredytu, Kapitał wnoszony jest poprzez nabycie udziałów lub akcji, Akcje/ udziały nie występować na żadnym regulowanym rynku papierów wart., Inwestor wnosząc kapitał zyskuje też prawo do zarządzania przedsiębiorstwem, Charakter ...