Instytucje rynku kapitałowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2366
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucje rynku kapitałowego  - strona 1

Fragment notatki:

Porusza takie kwestie jak: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Komisja Nadzoru Finansowego i jej zadania oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych wraz z funkcjami.

WYKLAD Z RYNKU KAPITALOWEGO (2.12.2011) Instytucje rynku kapitałowego Giełda papierów wartościowych w warszawie SA-w ramach rynku regulowanego spółka, której pierwszoplanowym przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie giełdy papierów wartościowych powinna gwarantować: koncentrację podaży i popytu na papiery wartościowe stanowiące przedmiot obrotu na rynku giełdowym w celu kształtowania powszechnego kursu bezpieczny i sprawny przebieg transakcji wymiennych notowanych instrumentów finansowych upowszechnienie jednolitych informacji o kursach i obrotach papierami wartościowymi, które są notowane na rynku giełdowym GPW jest typową giełdą elektroniczną w związku z tym może być traktowana jako rynek odmiejscowiony, ponieważ inwestorzy składają zlecenia maklerskie kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych w obrocie giełdowym za pomocą łączy teleinformatycznych. Kursy giełdowe są ustalone dzięki użyciu systemów elektronicznych. Dlatego też giełda może być określana mianem rynku kierowanego zleceniami ze względu na fakt iż sesje giełdowe odbywają się w określonych dniach i godzinach, a giełda jest spółką kapitałową mającą siedzibę. Rynek organizowany przez nią można nazywać rynkiem punktowym. Giełda prowadzi działalność edukacyjna i informacyjna na zakresie rynku kapitałowego. Informacje o sytuacji giełdowej upowszechnia m.in. obliczając i podając do publicznej wiadomości wartości indeksów giełdowych. 19 września 2006 rozpoczęła działalność Komisja Nadzoru Finansowego która zagregowała zadania dotychczasowych Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Od 2008 objęła ona również nadzór bankowy oraz nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego sprawowany dotychczas przez Komisje Nadzoru Finansowego. Do zadań KNF należą: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących rynku finansowego udział w przygotowaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym stwarzanie możliwości bezkonfliktowego rozstrzygania sporów miedzy uczestnikami rynku finansowego. Krajowy depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) S.A pośredniczy w transakcjach na rynku kapitałowym. Jest centralną instytucją odpowiedzialną za prowadzenia i nadzorowanie systemu depozytowo- rozliczeniowego w Polsce w zakresie obrotu papierami wartościowymi. KDPW jest izba Clearingowa tzn. rozliczająca transakcje na publicznym rynku papierów wartościowych. Głównymi funkcja i KDPW są: przechowywanie i rejestracja papierów wartościowych podlegających dematerializacji znajdujących się zarówno w publicznym obrocie jak i poza nim oraz nadzór nad wielkością emisji instrumentów finansowych, a także codzienna kontrola liczby papierów wartościowych zdeponowanych na rachunkach uczestników Krajowego Depozytu ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz