GIEŁDA-przygotowane informacje na ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2667
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
GIEŁDA-przygotowane informacje na ćwiczenia - strona 1 GIEŁDA-przygotowane informacje na ćwiczenia - strona 2 GIEŁDA-przygotowane informacje na ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH to rynek papierów wartościowych. Transakcje są zawierane między pośrednikami, do których można zaliczyć maklera, brokera, domy (biura) maklerskie. Makler to pośrednik w transakcjach giełdowych, konieczność uzyskania licencji zapewnia, że zawód maklera wykonują jedynie osoby o wysokich kwalifikacjach i dogłębnej wiedzy z zakresu rynku kapitałowego. Broker świadczy usługi pośrednictwa, działająca na cudzy rachunek. Za swoje usługi brokerzy pobierają prowizję (brokerage, commission), której wysokość zależy od wartości przeprowadzanej transakcji.
Dom maklerski (biuro) to instytucja będąca członkiem GPW, prowadzi na niej transakcje kupna - sprzedaży papierów wartościowych. Dom maklerski powiązany jest finansowo z bankiem, umożliwia klientom założenie rachunku inwestycyjnego, na którym przechowywane są informacje o posiadanych przez nich środkach pieniężnych oraz papierach wartościowych. Przedmiotem handlu na GPW są akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty termino­we, jednostki indeksowe. Kursy są określane na bieżąco, na podstawie popytu i podaży. Jeśli więcej ludzi kupuje papiery niż sprzedaje to cena rośnie i odwrotnie, jeśli więcej sprzedaje niż kupuje to cena maleje. Papiery wartościowe nie istnieją na papierze, nie dostaje się ich do ręki, gdy je kupujemy. Jest to tylko zapis komputerowy. Aby zakupić takie akcje, nie trzeba jechać do Warszawy, wystarczy specjalny rachunek inwestycyjny założony i obsługiwany m.in. przez Internet. CECHY GIEŁDY:
posiada wewnętrzną organizację opartą na przepisach prawa, nie trzeba okazywać przedmiotu handlu,
przedmiot transakcji jest jednorodny i zamienny, np.: akcja, obligacja i inne papiery wartościowe,
stałe miejsce i czas spotkań, (od poniedziałku do piątku) transakcje giełdowe w kręgu osób ( maklerów, brokerów, domów maklerskich) ceny kształtują się na podstawie relacji popyt-podaż ZADANIA GIEŁDY:
koncentracja podaży i popytu na papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynku giełdowym, w celu kształtowania ich powszechnego kursu,
bezpieczny i sprawny przebieg transakcji i rozliczeń ,
upowszechnienie jednolitych informacji o kursach i obrotach papierami wartościowymi, FUNKCJE GIEŁDY:
mobilizacja kapitału - zachodząca bezpośrednio wtedy, gdy emitentsprzedaje swoje papiery na giełdzie jako rynku pierwotnym. Giełda pełni funkcję mobilizacyjną, gdyż zachęca do zakupu papierów wartościowych na rynku pierwotnym,
transformacja (alokacja) kapitału - przepływ kapitału w kierunku największej efektywności. Inwestorzy kupują papiery wartościowe rokujące przyszłe zyski, powodując tym samym wzrost ich cen, a sprzedają walory, z których korzyści w przyszłości, powodują spadek ich cen,


(…)

… ORGANIZUJĄCE OBRÓT PUBLICZNY NA RYNKU POLSKIM:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).
Transakcje na rynku publicznym są rejestrowane i rozliczane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Do jego zadań należy:
rejestrowanie i ewidencja papierów wartościowych,
rozliczanie i zawieszanie rozliczeń transakcji,
nadzór nad zgodnością emisji z liczbą papierów…
… nad rynkiem kapitałowym w Polsce sprawuje Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Do jej głównych zadań należy:
zapewnienie powszechnego dostępu do informacji na rynku papierów wartościowych,
przestrzeganie zasad uczciwego obrotu i konkurencji,
przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z publicz­nym obrotem,
dopuszczanie spółek i papierów wartościowych do publicznego obrotu,
udzielanie zgody…
… fundamentalną- stosuje się ją do d wyboru kierunku i przedmiotu inwestycji. analizę techniczną- do wyboru terminu dokonania inwestycji,
analizę portfelową- do wyboru różnego typu instrumentów, jakie inwestor chciałby zakupić (sprzedać).
Generalizując, podejście fundamentalne zajmuje się badaniem przyczyny zmiany ceny, podejście techniczne — badaniem efektów takiej zmiany, zaś dzięki analizie portfelowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz