Ekonomia - pojęcie giełdy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - pojęcie giełdy - strona 1

Fragment notatki:

Giełda ,   regularnie   odbywające   się   w   określonym   miejscu   i   czasie,   podporządkowane  określonym  regułom, spotkanie  osób pragnących  zawrzeć transakcję kupna-sprzedaży i osób  pośredniczących   w   tych   transakcjach.   Giełda   jest   rynkiem   przedmiotów   zamiennych   tego  samego rodzaju, określonych co do ilości, miary i wagi, a w przypadku towarów - także co do  norm jakościowych, dzięki czemu transakcje odbywają się bez konieczności fizycznej obecności  ich  przedmiotu  na  giełdzie.  Ceny transakcji  kształtują  się  pod  wpływem  aktualnej   podaży  i  popytu i są podawane do wiadomości publicznej. Giełda   papierów   wartościowych   (giełda   pieniężna),   jest   instytucjonalną   formą   rynku  kapitałowego.  Przedmiotem   operacji  na tej   giełdzie   mogą  być   papiery wartościowe,  a  także  środki   płatnicze    (waluty,   dewizy)    oraz   kruszce   (złoto,   srebro,   platyna).   Uczestnikami   sesji  giełdowych są przede wszystkim pośrednicy  (maklerzy  kursowi i wolni), samodzielni uczestnicy  giełdy   (np.   dealerzy,    przedstawiciele   banków,   instytucji   lokacyjnych),   urzędnicy   (osoby  okresowo dopuszczone do obrotu giełdowego, zawierające transakcje w imieniu i na rachunek  przedsiębiorstw, których są pracownikami) oraz “goście” (personel giełdy, pomocniczy personel  biur maklerskich, obserwatorzy, dziennikarze). Narodowe   Fundusze   Inwestycyjne,   NFI ,   fundusze   inwestycyjne   utworzone   przez   skarb  państwa   w   ramach   Programu   Powszechnej   Prywatyzacji   (PPP),   działające   w   formie   spółek  akcyjnych.  Majątek NFI stanowią  akcje  byłych przedsiębiorstw państwowych, przekształconych  w spółki, wniesione do funduszy przez skarb państwa. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych,  spółka akcyjna założona przez  Skarb Państwa  w   1991.   Jej   akcjonariuszami   mogą   być   banki,    domy   maklerskie,   Skarb   Państwa,   fundusze  powiernicze,  zakłady ubezpieczeń  oraz emitenci   papierów wartościowych   dopuszczonych  do  publicznego obrotu i notowanych na giełdzie. Na WGPW dokonywane są transakcje kupna– sprzedaży papierów wartościowych w systemie jednolitego kursu dnia oraz w systemie notowań  ciągłych. Giełda posiada dwa główne rynki obrotu akcjami: rynek podstawowy oraz rynek równoległy,  każdy z nich posiada swój własny  indeks giełdowy,  odpowiednio  WIG  (i  WIG-20)  oraz  WIRR.   Aktualne kursy papierów są publikowane w Cedule Giełdowej w tzw. tabeli giełdowej. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz