Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego
9Następuje ono w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Jeżeli podwyższenie następuje w drodze emisji nowych akcji, spółka tworzy nowe akcje kolejnych serii. Spółka może pozyskać środki na pokrycie wartości podwyższonego kapitału zakładowego od dotychczasowych akcjonariuszy lub innych osób. Akcje nowej emisji wymagają bowiem objęcia. Objęcie akcji może nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej, czyli złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. Przyjęcie oferty następuje w tym wypadku na piśmie pod rygorem nieważności. Subskrypcja ta połączona jest wyłączeniem lub ograniczeniem prawa poboru. Objęcie może nastąpić również w trybie subskrypcji zamkniętej, czyli zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru. Akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, zarząd powinien zaoferować w drodze ogłoszenia. Jeżeli w pierwszym terminie dotychczasowi akcjonariusze nie wykonali prawa poboru akcji, zarząd ogłasza drugi termin poboru pozostałych akcji przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy. Objęcie akcji może nastąpić również w trybie subskrypcji otwartej przez zaoferowanie akcji w drodze ogłoszenia skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru. Można ją również przeprowadzić, jeżeli nie doszła do skutku subskrypcja prywatna lub zamknięta. W ramach jednego podwyższenia możliwe jest łączne zastosowanie poszczególnych typów subskrypcji.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz