Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia- wykład 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia
Prof. dr hab. Gabriela Łukasik Wykład 7
Przedsiębiorstwo powinno dążyć do optymalnej struktury kapitału, gdzie optymalną strukturę kapitału rozumie się taką relację kapitału własnego do pożyczkowego, która zapewnia równowagę pomiędzy poziomem dochodu( stopa zwrotu) oczekiwaną przez kapitałodawców a poziomem akceptowanego ryzyka.
ETAPY:
I. Ocena potrzeb kapitałowych i zakresu jej samofinansowania z wewnętrznych źródeł.
II. Wybór kapitału
III. …………………………….
SZANSE I ZAGROŻENIA WYBORU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORTSWA: WZROST ZADŁUŻENIA
Szanse:
Utrzymanie struktury własnościowej( stała liczba współwłaścicieli)
Powiązanie z kapitałodawcą na czas ograniczony Zmniejszenie obciążenia podatkiem dochodowym o koszt kapitału własnego
Możliwość wzrostu rentowności kapitału własnego( efekt dźwigni)
Próba wykorzystywania efektów prawidłowej alokacji
Zagrożenia: Obligatoryjność zwrotu kapitału i zapłaty kosztów obsługi długu
Obciążenie finansowe niezależne od efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa Ryzyko spadku wiarygodności na rynku
Ryzyko pogorszenia płynności finansowej
Konieczność prawnego i majątkowego zabezpieczenia wierzycieli
Ograniczenie dyspozycyjności kapitału
RÓWNOWAŻENIE KAPITAŁU WŁASNEGO
Szanse:
Dostęp do kapitału na czas nieograniczony bez konieczności zwrotu
Pełna dyspozycyjność kapitału
Umocnienie niezależności ekonomicznej i elastyczności działania
Wzrost wiarygodności wobec potencjalnych wierzycieli
Wypłata dywidendy nieobowiązkowa
Zachowanie płynności finansowej
Zagrożenia:
Zmiana strony własnościowej podmiotu
Ryzyko rozproszenia ośrodków decyzyjnych
Trudności w pozyskiwaniu kapitału dla przedsiębiorstw niebędących spółkami publicznymi.
Wypłata dywidendy nie wpływa na obniżenie podstawy
Ryzyko pogorszenia rentowności kapitału własnego Możliwość rezygnacji z efektu dźwigni finansowej
ROE- relacja zysku netto do kapitału własnego
Wzrost zadłużenia wzrost rentowności wzrost netto/kapitał
kapitału własnego
ROI= ( z tekstu III sytuacje)- syt. ujemnego efektu, neutralny)
INSTRUMENTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU WŁASNEGO:

(…)

…)-> syt. ujemnego efektu, neutralny)
INSTRUMENTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU WŁASNEGO:
Sprzedaż dodatkowych udziałów
KORZYŚCI AKCJI:
Majątkowe- udział w zyskach, prawo do udziału w majątku, prawo poboru akcji nowej emisji, SUBSKRYPCJA NOWEJ AKCJI: (III tryby)
I. Subskrypcja zamknięta- skierowanie emisji akcji do aktualnych właścicieli poprzez realizację ich praw oporu. Pozwala zachować strukturę własnościową spółki. Akcjonariusze wyznaczają cenę emisyjną akcji. PRAWO POBORU-> każda akcja-1 prawo.
Wyznaczamy liczbę praw wyboru niezbędnych.
RELACJE: liczba akcji będących w obrocie do akcji nowo limitowanych Prawo poboru może być przedmiotem sprzedaży. II. Subskrypcja prywatna- skierowana do wybranych inwestorów zewnętrznych najczęściej strategicznych, zmienia strukturę spółki. Akcjonariusze muszą zrezygnować z przysługującego im prawa poboru, 4/5 głosów.
III. Subskrypcja otwarta
W spółkach akcyjnych szczególną formą obligacji mogą być obligacje zamienne, czyli papiery własnościowe, z którymi wiąże się możliwość ich zamiany na akcję ewidenta wg. ustalonych zasad i warunków zgodnie z przyjętym stosunkiem konwersji( stosunek zamiany- wyznacza relację pomiędzy obligacją o określonej wartości nominalnej a liczbą akcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz