Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia

note /search

Geografia turystyczna- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1106

Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia Prof. dr hab. Gabriela Łukasik Wykład 1 Podstawy decyzji kapitałowych w jednostkach ochrony zdrowia. Ochrona zdrowia w teorii finansów. W nauce o finansach publicznych istnieje bad, dobra publicznego- wiąże się z koniecznością gromadzenia funduszy publicznych...

Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 707

Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia Prof. dr hab. Gabriela Łukasik Wykład 2 Niepubliczne jednostki ochrony zdrowia mogą podlegać ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. to, t1, t2, t3, t4 …. tn Decyzja- rozumie...

Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 651

Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia Prof. dr hab. Gabriela Łukasik Wykład 3 KODEKS PRAWA: Prawo korporacyjne: prawo do udziałów w wolnym posiedzeniu, głosu, prawo do informacji Prawo majątkowe- do udziału w podziale zysku, do majątku w momencie likwidacji,

Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 581

Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia Prof. dr hab. Gabriela Łukasik Wykład 4 Amortyzacja jest kategorią ekonomii uwzględniającą obiektywny proces przenoszenia wartości zużywających się środków trwałych na wytworzone za ich pomocą produkty. Pełni w przedsiębiorstwie 3 podstawowe funkcje: Ewidency...

Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 728

Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia Prof. dr hab. Gabriela Łukasik Wykład 5 Wyróżnia się następujące podstawowe warunki zachowania płynności finansowej: Właściwa struktura kapitału, czyli zachowanie właściwych relacji pomiędzy kapitałem własnym a zobowiązaniami tzn., że każdy wzrost zadłużenia ...

Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 672

Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia Prof. dr hab. Gabriela Łukasik Wykład 6 Kontynuacja poprzedniego wykładu. Do podstawowych 3 typów factoringu zaliczamy również factoring mieszany, który łączy w sobie cechy factoringu właściwego i niewłaściwego. W umowie jest określona kwota graniczna, do któ...

Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1085

Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia Prof. dr hab. Gabriela Łukasik Wykład 7 Przedsiębiorstwo powinno dążyć do optymalnej struktury kapitału, gdzie optymalną strukturę kapitału rozumie się taką relację kapitału własnego do pożyczkowego, która zapewnia równowagę pomiędzy poziomem dochodu( stopa zw...