Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia- wykład 2 - strona 1 Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia- wykład 2 - strona 2 Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia- wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Decyzje kapitałowe w ochronie zdrowia
Prof. dr hab. Gabriela Łukasik Wykład 2
Niepubliczne jednostki ochrony zdrowia mogą podlegać ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. to, t1, t2, t3, t4 …. tn
Decyzja- rozumie się świadomy, swobodny, dokonany w określonym celu sąd orzekający preferujący jedno działanie z liczby możliwych do realizacji w danym czasie CECHY DECYZJI:
Celowość- określony cel
Swoboda decyzyjna
Odpowiedzialność za decyzje
Skierowana na przyszłość Oparta o ocenę sytuacji
Akt woli i wiedzy decydenta
MAJĄTEK I KAPITAŁ JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA
Każde przedstawione powyżej działania charakteryzuje:
1. Kapitał
2. Majątek
W ujęciu bilansowym kapitał określany jest pasywami, a majątek aktywami. Strona pasywów pozwala ocenić:
Kto wniósł kapitał w finansowanie jednostki
Jaka jest pozycja prawna kapitałodawcy tzn. jaki jest zakres praw i obowiązków
Jakie są zobowiązania jednostki wobec kapitałodawców z uwzględnieniem ich wymagań( wzrastający termin spłaty)
W pasywach 2 grupy kapitałodawców:
* kapitał(fundusz) własny
* zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Strona aktywów pozwala ocenić:
Gdzie ulokowano kapitał, którym, dysponuje jednostka
W jakie sfery działalności ulokowano kapitał
Pozwala ocenić, jaka jest rola i miejsce skł.majątku. W cyklu krążenia kapitału w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem różnego stopnia płynności aktywów. Przez stopień płynności aktywów rozumiemy zdolność składników majątku do zamiany na najbardziej płynne składniki, czyli środki pieniężne ( w bilansie uporządkowane wg. Zasady wzrastającego stopnia płynności składników majątku)
Kapitał własny ma swoją strukturę uzależnioną od formy organizacyjnej jednostki.
Przedsiębiorstwo państwowe:
Kapitał podstawowy - wszystkie dotacje zwiększają wkład (założycielski)
Kapitał zakładowy - zasilany z zysku
Zyski ( straty)
Spółki kapitałowe k .podstawowy - w.udziałów, w. nominalna akcji
k.zapasowy - w sp. zo.o nieobowiązkowy, w. akcyjnej obowiązkowy z min. wysokością 1/3 kapitału podstawowego, tworzony jest na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, tworzony z zysku netto( w spółce akcyjnej min.8 %)dopłat W odpowiedzi właścicieli , a w sp. Akcyjnej różnica między ceną sprzedaży akcji a ich wartością nominalną określoną jako Aido spółki.
k. rezerwowy - tworzony z zysku netto na specjalne opłaty Zysk(strata)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz