Finanse przedsiebiorstwa - wzory, ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 4900
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse przedsiebiorstwa - wzory, ćwiczenia - strona 1 Finanse przedsiebiorstwa - wzory, ćwiczenia - strona 2 Finanse przedsiebiorstwa - wzory, ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

docx. Wskaźniki zawarte w notatce są następujące: wskaźnik bieżącej płynności finansowej, wskaźnik podwyższonej płynności finansowej, cykle obrotu w dniach zapasami, cykle obrotu w dniach należnościami, cykle obrotu w dniach zobowiązaniami krótkoterminowymi, cykl kapitału obrotowego brutto, cykl kapitału obrotowego netto. Ponadto, notatka zawiera następujące zagadnienia: (kasowy, zyskowność(rentowność) majątku, roa, zyskowność sprzedaży, ros, udział sprzedaży w aktywach(rotacja aktywów), kapitalizacja prosta, kapitalizacja złożona, przyszła wartość renty płaconej z dołu, przyszła wartość renty płaconej z góry, teraźniejsza wartość renty, rata kredytu, efekt na jednostkę nakładu, nakład na jednostkę efektu. Notatka zawiera także omówienie następnych zagadnień: wartość kapitałowa netto, npv, współczynnik dyskonta, okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, kapitał obrotowy netto, kapitał obrotowy brutto, próg rentowności, rentowność kapitałów własnych, stopień finansowania majątku aktywów kapitałem własnym, stopień finansowania aktywów kapitałem obcym, udział zobowiązań długoterminowych w kapitale obcym, udział zobowiązań krótkoterminowych w kapitale obcym, stopień finansowania kapitałem stałym majątku trwałego, stopień finansowania aktywów obrotowych, koszty stałe, aktywa trwałe, wskaźnik zadłużenia ogółem.

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej
Wskaźnik podwyższonej płynności finansowej
CYKLE OBROTU W DNIACH
ZAPASAMI
Należnościami
Zobow. krótkoterminowymi
Cykl kapitału obrotowego brutto
Cykl kapitału obrotowego netto (kasowy)
Zyskowność(rentowność) majątku
ROA=
Zyskowność sprzedaży
ROS=
Udział sprzedaży w aktywach(rotacja aktywów)
WRA=
Tempo Wzrostu
Kapitalizacja prosta
Kapitalizacja złożona
Przyszła wartość renty płaconej
Z dołu
z góry
Teraźniejsza wartość renty
; Rata kredytu
Efekt na jednostkę nakładu
Nakład na jednostkę efektu
Wartość kapitałowa netto
NPV=WKN
Współczynnik dyskonta
Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
Kapitał obrotowy netto
KON=AO - ZOB.KR
KON=K.WŁ - AT
Kapitał obrotowy brutto
KOB=KON+ZOB.KR
Próg Rentowności
Rentowność kapitałów własnych
Stopień finansowania majątku aktywów kapitałem własnym
Stopień finansowania aktywów kapitałem obcym
Udział zobowiązań długoterminowych w kapitale obcym
Udział zobowiązań krótkoterminowych w kapitale obcym
Kapitał stały = kapitał własny + zobowiązania długoterminowe
Stopień finansowania kapitałem stałym majątku trwałego
Stopień finansowania aktywów obrotowych
Koszty stałeaktywa trwałe
Wskaźnik zadłużenia ogółem
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz