Analiza pokrycia finansowego majątku - Relacje między płynnością aktywów a wymagalnością pasywów.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Hamrol. Notatka składa się z 0 stron.
Analiza pokrycia finansowego majątku [Przedmiot rozważań] Relacje między płynnością aktywów a wymagalnością pasywów.
Wymagalność pasywów powinna odpowiadać płynności aktywów. Aktywa o niskim stopniu płynności powinny być finansowane pasywami o niskim stopniu wymagalności.
Pokrycie finansowe majątku należy analizować przez pryzmat podstawowej reguły finansowania - dany składnik aktywów powinien być finansowany tą częścią kapitału, którego wymagalność jest niższa niż jego płynność.
Złota zasada finansowania - majątek trwały powinien być finansowany kapitałem stałym (kapitał własny + kapitał obcy długoterminowy)
Złota zasada bilansowa - majątek trwały powinien być w pełni pokryty kapitałem własnym
[kapitał to nie pasywa, pasywa to źródła finansowania]
Modelowe ujęcie:
Kapitał obrotowy netto - ta część majątku obrotowego, która jest finansowana kapitałem stałym.
Jest to ta część kapitału stałego, która finansuje majątek obrotowy.
KON 0
KON = 0
KON 1
Wsk płynności = 1
Wsk płynności

(…)

… zobowiązań odsetkowych = [Przykład]
Aktywa ogółem
Aktywa trwale
Kapitał własny
Kapitał obcy długoterminowy
Koszty finansowe
10 000
4 000
5 000
2 000
800
Firma posiada zdolność do regulowania bieżących zobowiązań (WBP = 6000/3000 = 2).
Spełnia złotą regułę finansowania
Posiada kapitał obrotowy netto (7000 - 4 000 = 3000)
Korzysta z dźwigni finansowej (świadczą o tym koszty finansowe)

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz