Rachunek przepływu kapitałów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek przepływu kapitałów - strona 1 Rachunek przepływu kapitałów - strona 2

Fragment notatki:

Rachunek przepływu kapitałów Rachunek przepływu kapitałów jest pewną odmianą cash flow. Pokazuje zmiany, jakie
zachodzą w kolejnych okresach bilansowych wyłącznie w oparciu o bilans. W bilansie
początkowym suma aktywów ogółem wskazuje majątek, jakim przedsiębiorstwo dysponuje (a
dokładniej tylko majątek wykazany w aktywach), a suma pasywów określa źródła jego
finansowania.
Zgodnie z zasadą równowagi bilansu, każdemu wzrostowi elementu aktywów towarzyszy
odpowiednie zapotrzebowanie na nowe finansowanie. Potrzebny kapitał można uzyskać przez
Ü zwiększenie którejś z pozycji pasywów lub
ÛÜ zmniejszenie innego elementu aktywów.
Przykładem może być wzrost zapasów. Potrzebny kapitał na ten wzrost możemy uzyskać
zaciągając kredyt (wzrost pozycji pasywów) lub przez sprzedaż zbędnego środka trwałego
(zmniejszenie pozycji aktywów).
Podobna, ale odwrotna sytuacja zachodzi po stronie pasywów - wzrost źródeł finansowania
może być skutkiem rzeczywistego wzrostu tych źródeł lub względnego, to znaczy
zmniejszenia się zapotrzebowania na kapitał, ponieważ któryś ze składników aktywów
zmalał.
Te zmiany w aktywach i pasywach mogą być w różny sposób zestawiane. W zależności
od sposobu zestawienia otrzymuje się:
ÛÜ bilans różnic,
ÛÜ bilans ruchu,
ÛÜ bilans pokrycia finansowego,
ÛÜ rachunki funduszowe.
Bilans różnic, to zestawienie wszystkich pozycji bilansowych za bieżący i poprzedni okres
oraz ich różnic. Suma różnic po stronie aktywów równa się oczywiście sumie różnic po
stronie pasywów (chyba, że przyszedł złodziej, złapał jakąś cenną pozycję aktywów i uciekł,
a główny księgowy zapomniał to zdarzenie uwiecznić w księgach rachunkowych).
Bilans ruchu, to bilans różnic zmodernizowany w ten sposób, że wszystkie różnice ujemne
zostały przeniesione na drugą stronę bilansu - ujemne różnice aktywów na stronę pasywów,
a ujemne różnice pasywów na stronę aktywów. Strona pasywów mówi więc o źródłach
finansowania otrzymanych w sposób rzeczywisty przez wzrost pasywów lub względny przez
zmniejszenie aktywów. Strona aktywów mówi, na co tak uzyskane kapitały zostały
wykorzystane.
Jeśli pogrupuje się teraz aktywa i pasywa tak, aby aktywa trwałe odpowiadały po prawej
stronie kapitałom własnym, a kolejne aktywa o coraz większej płynności pasywom o coraz


(…)

… się:
bilans różnic,
bilans ruchu,
bilans pokrycia finansowego,
rachunki funduszowe.
Bilans różnic, to zestawienie wszystkich pozycji bilansowych za bieżący i poprzedni okres
oraz ich różnic. Suma różnic po stronie aktywów równa się oczywiście sumie różnic po
stronie pasywów (chyba, że przyszedł złodziej, złapał jakąś cenną pozycję aktywów i uciekł,
a główny księgowy zapomniał to zdarzenie uwiecznić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz