Analiza zmian strukturalnych w przedsiębiorstwie- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza zmian strukturalnych w przedsiębiorstwie- wykład 4 - strona 1 Analiza zmian strukturalnych w przedsiębiorstwie- wykład 4 - strona 2 Analiza zmian strukturalnych w przedsiębiorstwie- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

30.11.2011
Wykład 4
Podstawowe miary oceny rentowności przedsiębiorstwa
Temat: Analiza zmian strukturalnych w przedsiębiorstwie.
Dwa spojrzenia na analizę zmian strukturalnych:
Wstępna analiza bilansu - pokazuje ogólne kierunki zmian w strukturze
W analizie finansowej, zgodnie z tradycyjną metodą porównań wykorzystuje się porównanie wielkości bilansowych w dwóch okresach (momentach) t1 i t0 dla wstępnej oceny zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem:
Oceny zmian w aktywach
Oceny zmian w źródłach finansowania aktywów
Wstępnej oceny wpływu zdarzeń gospodarczych na pozycje bilansowe
Zgodnie z zasadą równowagi bilansowej wyróżnia się 4 grupy zdarzeń gospodarczych (operacji), wpływających na aktywa i pasywa:
I. A+O-O=P zmiana struktury aktywów (uwolnienie kapitału, gdyż aktywa zamrażają kapitał)
II. A=P-O+O zmiana struktury pasywów (zwiększenie zaangażowania kapitałowego jednej instytucji służy spłacie zadłużenia względem innego podmiotu)
III. A+O=P+O wzrost sumy aktywów i pasywów ()
IV. A-O=P-O zmniejszenie sumy aktywów i pasywów
I-II - nie zmieniają sumy bilansowej
III-IV - suma bilansowa się zmienia
W bilansie są pokazywane środki nie tylko te, które są własnością przedsiębiorstwa, ale także te, które są pod kontrolą przedsiębiorstwa.
Każda operacja powoduje powstanie nowego układu równowagi. Na podstawie tych zmian można ustalić różnice
Bilans ruchu w okresie (t1-t0)
Wykorzystanie środków
Zwiększenie aktywów
Zmniejszenie pasywów
Pochodzenie środków:
Przyrost pasywów
Zmniejszenie aktywów
Wykorzystanie środków:
Zwiększenie aktywów:
Wzrost aktywów trwałych
wartości niematerialnych i prawnych
rzeczowych aktywów trwałych
należności długoterminowych
inwestycji długoterminowych
wzrost aktywów obrotowych
zapasów
należności
inwestycji krótkoterminowych, w tym środków pieniężnych
Zmniejszenie pasywów:
Zmniejszenie kapitału własnego (co było tego przyczyną, Np. w przedsiębiorstwie powstają straty, mogły być pokryte kapitałem zapasowym albo wykazuje się je,
przedsiębiorstwo wykupuje akcje w celu umorzenia
wypłata zysku
wypłata dywidendy większej niż wynik finansowy na skutek przekazania właścicielom części zysku z lat ubiegłych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz