Retrospektywna statyczna analiza płynności - omówinie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Retrospektywna statyczna analiza płynności - omówinie - strona 1 Retrospektywna statyczna analiza płynności - omówinie - strona 2 Retrospektywna statyczna analiza płynności - omówinie - strona 3

Fragment notatki:

Ocena płynności finansowej
- ocena przyszłej i aktualnej sytuacji płatniczej firmy
- zasygnalizowanie zagrożeń dla wiarygodności płatniczej firmy w perspektywie krótko- i długookresowej
- przygotowanie racjonalnych podstaw informacyjnych do podejmowania decyzji dotyczących zarządzania pieniądzem w firmie
Płynność jest to zdolność przedsiębiorstwa do terminowej spłaty zobowiązań krótkoterminowych
Statyczna analiza płynności - Bilans, charakter retrospektywny
Dynamiczna analiza płynności -rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych
- badania retrospektywne - ocena dotychczasowej dynamiki sytuacji płatniczej przedsiębiorstwa
- badania prospektywne - określenie kierunków rozwoju sytuacji płatniczej firmy w perspektywie krótko- i długo terminowej
RETROSPEKTYWNA STATYCZNA ANALIZA PŁYNNOŚCI
Analiza zadłużenia krótkoterminowego
Analiza płynności aktywów obrotowych
Analiza relacji między zadłużeniem krótkoterminowym a możliwością jego spłaty
Ad. 1 Analiza zadłużenia krótkoterminowego
Czynności wstępne:
- klasyfikacja zobowiązań krótkoterminowych
- wyliczenie indeksów struktury i dynamiki zobowiązań krótkoterminowych
- ocena zobowiązań przeterminowanych
Indeksy i wskaźniki:
Indeks udziału zobowiązań krótkoterminowych w pasywach ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe/pasywa ogółem
Indeks udziału zobowiązań krótkoterminowych w zobowiązaniach ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe/zobowiązania ogółem
Wskaźnik relacji zobowiązań krótkoterminowych do zobowiązań długoterminowych
Zobowiązania krótkoterminowe/ zobowiązania długoterminowe
Indeksy zobowiązań przeterminowanych:
Indeks udziału zobowiązań przeterminowanych w zobowiązaniach krótkoterminowych
Indeks udziału zobowiązań przeterminowanych w zobowiązaniach ogółem
Ad.2 Analiza płynności aktywów obrotowych
Ma na celu przeprowadzenie oceny czy stan najważniejszych grup majątku obrotowego tj. zapasów, należności, inwestycji krótkoterminowych w tym poziom środków pieniężnych są właściwie dostosowane do skali aktywności gospodarczej a także czy poszczególne składniki aktywów obrotowych są odpowiednio płynne.
Część stała aktywów obrotowych:
Wykazuje pewne cechy aktywów trwałych - ponieważ okres związania części stałej w ujęciu wartościowym przekracza 12 miesięcy.


(…)

…=aktywa obrotowe-zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał obrotowy netto=kapitał stały- majątek trwały
Kapitał obrotowy netto zwany też kapitałem pracującym jest ot ta część kapitałów stałych która jest wykorzystywana do finansowania majątku obrotowego
Zbyt duży kapitał netto oznacza nadmierne zaangażowanie kapitałów długoterminowych w finansowanie operacyjnej działalności przedsiębiorstwa Ujemny kapitał…
… obrotowego może nastąpić:
- w sposób naturalny po zakończeniu rutynowego cyklu operacyjnego działalności przedsiębiorstwa
- w trybie doraźnym przez próbę natychmiastowej zmiany danego składnika na gotówkę
Ze względu na ewentualną możliwość zmiany na pieniądz aktywa obrotowe dzielimy na:
- zbywalne natychmiastowo - najbardziej płynne środki obrotowe (inwestycje krótkoterminowe)
- zbywalne naturalnie, zgodnie…
… krótkoterminowe
- aktywa obrotowe (II stopień płynności) - należności krótkoterminowe
- aktywa obrotowe (III stopień płynności) - zapasy oraz krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe
Należności krótkoterminowe
Zadania bilansowej analizy należności krótkoterminowych:
- klasyfikacja należności a następnie ich ocena w ujęciu bezwzględnym
- analiza względna należności z wykorzystaniem metod analizy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz