Analiza finansowa wspomagana komputerem

note /search

Analiza decyzyjna - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza finansowa wspomagana komputerem
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1876

Dlaczego używamy narzędzi symulacyjnych w analizie decyzyjnej. Analiza decyzyjna służy do identyfikowania wszystkich alternatywnych metod terapeutycznych, przewidzenia skutków zastosowania każdej metody, określenia prawdopodobieństwa wystąpienia określonych następstw, oceny użyteczności każdego wyni...

Analiza zobowiązań - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza finansowa wspomagana komputerem
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

analiza zobowiązań krótkoterminowych ( definicja, cele, zadania) Utrata przez firmę zdolności do spłaty swoich zobowiązań krótkoterminowych oznacza de facto utratę płynności finansowej ze wszystkimi tego konsekwencjami. W tym kontekście analiza zobowiązań krótkoterminowych powinna dać odpowiedź na n...

Dynamiczna analiza płynności - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza finansowa wspomagana komputerem
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1113

DYNAMICZNA ANALIZA PŁYNNOŚCI Analiza retrospektywna Analiza prospektywna - w perspektywie krótkoterminowej - w perspektywie długoterminowej RETROSPEKTYWNA DYNAMICZNA ANALIZA PŁYNNOŚCI Cel badań - ocena dotychczasowych tendencji zmian sytuacji płatniczej przedsiębiorstwa: - określenie czy prze...

Infromatyzacja - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza finansowa wspomagana komputerem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

Które obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa są łatwiejsze / trudniejsze do informatyzacji i dlaczego. Najtrudniejsze jest zinformatyzowanie obszarów sprzedaż, marketing, koszty, finanse, personel i informatyzacja ich jest trudniejsza. System...

Podstawowe czynności w cyklu księgowania - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza finansowa wspomagana komputerem
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197

Podstawowe czynności w cyklu księgowania •    Dekretacja dowodów księgowych •    Chronologiczny zapis dowodów księgowych w Dzienniku •    Zapis dowodów księgowych na kontach Księgi Główn...

Proces decyzyjny - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza finansowa wspomagana komputerem
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1029

1.    Przedstaw charakterystykę decyzji podejmowanych na poziomie operacyjnym / taktycznym / strategicznym.     Poziom strategiczny - określenie celów cząstkowych potrzebnych do osiągnięcia celu głównego,     Poziom taktyczny - określenie sposobu osiągnięcia celu cząstkowego,     Poziom operacyjny -...

Prosepktywna analiza płynności - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza finansowa wspomagana komputerem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

PROSEPKTYWNA ANALIZA PŁYNNOŚCI W analizie prospektywnej sprawdza się przede wszystkim czy spodziewane wpływy i wydatki nie zagrożą płynności przedsiębiorstwa lub nie spowodują nadpłynności. Wyniki prospektywnej analizy płynności są wykorzystywane przy podejmowaniu krótkoterminowych decyzji finanso...

Retrospektywna statyczna analiza płynności - omówinie

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza finansowa wspomagana komputerem
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1687

Ocena płynności finansowej - ocena przyszłej i aktualnej sytuacji płatniczej firmy - zasygnalizowanie zagrożeń dla wiarygodności płatniczej firmy w perspektywie krótko- i długookresowej - przygotowanie racjonalnych podstaw informacyjnych do podejmowania decyzji dotyczących zarządzania pieniądzem ...

Sprawozdanie finansowe - omówienie - Koncepcje kapitału

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza finansowa wspomagana komputerem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Sprawozdanie finansowe to ustrukturyzowane przedstawienie sytuacji finansowej i efektywności finansowej danej jednostki.\ Celem sprawozdań finansowych jest dostarczenie informacji na temat sytuacji finansowej, efektywności finansowej oraz przepływów środków pieniężnych jednostki w sposób i w takiej...

Analiza finansowa wspomagana komputerem - Wycena - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza finansowa wspomagana komputerem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Wycena To proces zmierzający do ustalenia kwot pieniężnych w jakich składniki sprawozdania mają zostać ujęte i wykazane w bilansie oraz rachunków zysków i strat Wycena bieżąca - dokonuje się w momencie wprowadzenia danego składnika do do systemu ewidencji księgowej Składnik jest wyceniany bieżąco...