Podstawowe czynności w cyklu księgowania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe czynności w cyklu księgowania - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Podstawowe czynności w cyklu księgowania •    Dekretacja dowodów księgowych •    Chronologiczny zapis dowodów księgowych w Dzienniku •    Zapis dowodów księgowych na kontach Księgi Głównej •    Zapisy na kontach Ksiąg Pomocniczych Inwentaryzacja
- służy ustaleniu rzeczywistych wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów
- określeniu rozbieżności między stanem faktycznym stwierdzonym podczas inwentaryzacji a stanem wykazywanym w księgach rachunkowych
Postępowanie analityczne można przeprowadzić w ujęciu:
Metodologicznym
- sformułowanie celu analizy
- kategoryzacja informacji źródłowej
- analiza indeksów struktury i dynamiki
- analiza wskaźnikowa
- badania przyczynowe
- wnioski końcowe
Czasowym
-analiza retrospektywna
- badania prospektywne
Problemowym
- Sformułowanie celu analizy
- analiza płynności
- badania rentowności
- ocena sytuacji majątkowo-kapitałowej
- inwestycje finansowe i rzeczowe
- wycena wartości firmy
czynności związane z przygotowaniem  sprawozdania finansowego •    Koniec roku obrotowego •    Zestawienie obrotów i sald kont Księgi Głównej oraz kont Ksiąg Pomocniczych •    Wykaz składników aktywów i pasywów na podstawie inwentaryzacji (inwentarz) •    Zamknięcie kont w Dzienniku i Księdze Głównej •    Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia kont •    Badanie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych •    Upublicznienie sprawozdania finansowego jak w systemach  informatycznych  zapewniona jest trwałość  zapisów księgowych ochrona danych powinna polegać na stosowaniu odpornych na zagrożenia nośników danych, na doborze stosowanych środków ochrony zewnętrznej, na systematycznym tworzeniu rezerwowych kopii zbiorów danych zapisanych na nośnikach komputerowych, pod warunkiem zapewnienia trwałości zapisu informacji systemu rachunkowości, przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg rachunkowych oraz na zapewnieniu ochrony programów komputerowych i danych systemu informatycznego rachunkowości, poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań pro-gramowych i organizacyjnych, chroniących przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz