infromatyzacja - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
infromatyzacja - omówienie - strona 1 infromatyzacja - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Które obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa są łatwiejsze / trudniejsze do informatyzacji i dlaczego. Najtrudniejsze jest zinformatyzowanie obszarów sprzedaż, marketing, koszty, finanse, personel i informatyzacja ich jest trudniejsza. Systemy takie są bardzo istotne, i ważne by charakteryzowały się wysoką niezawodnością, odpornością na awarie i bezpieczeństwem danych. Cechują się również dużą ilością gromadzonych danych. Łatwiejsze do informatyzacji są działy takie jak :zaopatrzenie, logistyka, działalność podstawowa, inwestycje, inne (działalność pomocnicza - np. remontowa). Czym są systemy klasy DSS i jak można je podzielić. Systemy klasy DSS to kategoria systemów informatycznych, wspomagających podejmowanie decyzji na bazie dużych kolekcji danych historycznych i szeregu parametrów sterujących. Decision Support Systems (DSS) - systemy wspomagające podejmowanie decyzji. Aplikacje dostarczające informacji i wiedzy, wykorzystywane głównie przez kierownictwo średniego i wysokiego szczebla oraz analityków korporacyjnych. W efekcie wykorzystania systemów DSS uzyskujemy raporty i zestawienia, które dostarczane są kierownictwu w ramach systemów informowania kierownictwa EIS (Executive Information Systems). Dlatego też często systemy DSS określane są jako specjalizowana forma EIS. DSSy to systemy komputerowe wyposażone w interaktywny dostęp do danych i modeli, które wspomagają rozwiązanie specyficznych sytuacji decyzyjnych nie dających się rozwiązać automatycznie przy użyciu samego komputera. Wyróżniamy: - SWD UKIERUNKOWANE NA DANE [DATA DRIVEN DSS] - SWD UKIERUNKOWANE NA MODELOWANIE [MODEL DRIVEN DSS] - SWD UKIERUNKOWANE NA WIEDZĘ [KNOWLEDGE DRIVEN DSS] - SWD UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA [COMMUNICATIONS DRIVEN DSS] Ponadto niektórzy wyróżniają w zależności od sposobu współpracy z decydentem: - passive DSS (jedynie pomoc w procesie podejmowania decyzji, brak konkretnych rozwiązań lub sugestii dla użytkownika) - active DSS (formułowanie sugestii dla użytkownika / rozwiązań problemu) - cooperative DSS (umożliwia decydentowi iteracyjne współdziałanie w kształtowaniu rozwiązania problemu decyzyjnego, np. what-if) Czym jest portal korporacyjny? Portal korporacyjny to platforma informatyczna, która integruje systemy i technologie informatyczne, dane, informację i wiedzę, funkcjonujące w organizacji oraz jej otoczeniu, w celu umożliwienia użytkownikom spersonalizowanego i wygodnego dostępu do danych, informacji, wiedzy, stosownie do wynikających z ich zadań potrzeb, w dowolnym miejscu i czasie, w bezpieczny sposób i poprzez jednolity interfejs. Za twórców koncepcji portali korporacyjnych uważa się C.Shilakesa i J. Tylmanna z firmy Merrill Lynch. Cechy jakimi powinien charakteryzować się portal korporacyjny:(C.M.Olszak,E.Ziemba 2007, str.346)     integracja heterogenicznych danych, ustrukturalizowanych i nieustruklturalozwanych, pochodzących z organizacji i jej otoczenia;

(…)

… zachowane jest bezpieczenstwo przetwarzania danych ochrona danych powinna polegać na stosowaniu odpornych na zagrożenia nośników danych, na doborze stosowanych środków ochrony zewnętrznej, na systematycznym tworzeniu rezerwowych kopii zbiorów danych zapisanych na nośnikach komputerowych, pod warunkiem zapewnienia trwałości zapisu informacji systemu rachunkowości, przez czas nie krótszy od wymaganego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz