sprawozdanie finansowe - omówienie - Koncepcje kapitału

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
sprawozdanie finansowe - omówienie - Koncepcje kapitału - strona 1 sprawozdanie finansowe - omówienie - Koncepcje kapitału - strona 2

Fragment notatki:

Sprawozdanie finansowe to ustrukturyzowane przedstawienie sytuacji finansowej i efektywności finansowej danej jednostki.\
Celem sprawozdań finansowych jest dostarczenie informacji na temat sytuacji finansowej, efektywności finansowej oraz przepływów środków pieniężnych jednostki w sposób i w takiej formie aby informacje te były pomocne przy podejmowaniu decyzji przez szeroki krąg użytkowników.
Koncepcje kapitału
Koncepcja finansowa - kapitał jest utożsamiany z z kapitałem własnym. Zysk jest wypracowany wówczas gdy wartość kapitału własnego na koniec okresu jest nie mniejsza niż jego wartość na początku danego okresu
Model efektywnościowy - podstawowa funkcja sprawozdawczości to rzetelny pomiar rentowności uzyskany w danym okresie obrachunkowym. Najważniejszy jest rachunek zysków i strat
Model majątkowy - podstawowa funkcja sprawozdawczości to rzetelny pomiar kapitału własnego. Najważniejszy jest bilans.
Koncepcja produkcyjna - kapitał stanowi zdolność produkcyjną jednostki. Zysk jest wypracowany wówczas gdy zdolność produkcyjna kapitału na końcu danego okresu jest nie mniejsza niż zdolność produkcyjna na początku okresu
Przygotowanie sprawozdania rocznego musi być poprzedzone czynnościami:
Klasyfikowanie, ujęcie i wycena składników sprawozdania finansowego (str.13)
Przygotowanie inwentaryzacji aktywów i pasywów
Uzgodnienie stanów księgowych ze stanami rzeczywistymi
Klasyfikacja
Kategoriami bezpośrednio związanymi z ustaleniem sytuacji finansowej w bilansie są:
- aktywa
- zobowiązania - kapitał własny
Kategoriami bezpośrednio związanymi z określeniem wyników w kalkulacji zysków i strat są:
- dochód
- koszty
Ujęcie
Ujęcie danej pozycji w sprawozdaniu finansowym może nastąpić gdy:
- spełnia definicję kategorii
- pozycja prawdopodobnie wpłynie na pozyskanie określonych korzyści dla jednostki
- pozycji tej można przypisać wiarygodny koszt lub wartość
Konsolidacja - łączenie sprawozdań finansowych jednostek tworzących grupę kapitałową przez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań jednostki dominującej i jednostek zależnych z uwzględnieniem niezbędnych wyliczeń i korket.
Cechy rzetelnej i jasnej  informacji finansowej o    neutralność o    bezbłędność o    przydatność o    czytelność o    istotność o    sprawdzalność o    jawność zasada kontynuacji działania w sparwozdawczosci finansowej: Oznacza, że w sprawozdaniu finansowym będzie jasno i rzetelnie określone, czy w najbliższej przyszłości firma będzie kontynuowała swoją działalność w sposób podobny, jak w momencie badania ksiąg, a przede wszystkim że nie zamierza ograniczyć lub zaniechać swojej działalności. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz