Ramy koncepcyjne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ramy koncepcyjne- opracowanie - strona 1 Ramy koncepcyjne- opracowanie - strona 2 Ramy koncepcyjne- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ramy koncepcyjne (RK)
Teoria dająca oparcie dla treści standardów i sposobu ich stanowienia, osnowa pojęciowa (W. Nowak)
Konstytucja, spójny system powiązanych zasad i podstaw, który może prowadzić do jednolitych standardów (US FASB)
Ramy koncepcyjne (RK) IASC/IASB- 1989
Nowe RK- projekt wspólny IASB i FASB (2006)- 8 faz
28 września 2010- zakończenie prac nad 1 fazą- Cechy i cele jakościowe sprawozdania finansowego
IASB- zastąpienie części dotychczasowych RK
RK stanowią
Pomoc dla IASB przy opracowaniu i rewizji (poprawianiu) standardów
Pomoc dla IASB w promocji harmonizacji (poprzez ograniczenie rozwiązań alternatywnych)
Pomoc dla krajowych organów stanowiących standardy
Pomoc dla sporządzających sprawozdania (w kwestiach nieuregulowanych standardami)
Pomoc dla biegłych rewidentów w wydawaniu opinii
Pomoc dla użytkowników w wydawaniu opinii
Problemy opisane w RFK
Cele sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia
Jednostka sprawozdawcza (sporządzająca sprawozdanie)- rozdział będzie dodany Nowe
Cechy jakościowe użytecznych informacji finansowych
Ramy koncepcyjne (1989)- pozostały tekst
Podstawowe założenia
Składniki sprawozdania finansowego
Uznawanie elementów sprawozdania finansowego
Wycena składników sprawozdania finansowego
Koncepcje kapitału i zachowania kapitału
Nowe RK Cel SF ogólnego przeznaczenia
Dostarczenie informacji finansowych o jednostce sprawozdawczej, które są użyteczne dla obecnych i potencjalnych inwestorów, kredytodawców i innych zewnętrznych dostarczycieli kapitału w procesie podejmowania decyzji dotyczących „zapatrywania” jednostki w kapitał
Wykorzystanie informacji do oceny
Stopy zwrotu z inwestycji
Możliwości w zakresie spłaty zobowiązań (z odsetkami)
Konieczność posiadania informacji na temat możliwości generowania przepływów pieniężnych:
Zasoby (zmiany)
Struktura finansowania
Efektywność wykorzystania zasobów przez zarząd
Podstawa przygotowania informacji
Zasada memoriałowa odzwierciedlania transakcji (wyników działalności)
Informacje o przepływach pieniężnych związanych z działalnością gospodarczą
Zmiany w sytuacji finansowej niewynikające z prowadzonej działalności gospodarczej
Cechy powodujące, ze sprawozdanie finansowe jest użyteczne:
Fundamentalne cechy jakościowe
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz