Test egzaminacyjny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 798
Wyświetleń: 6272
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test egzaminacyjny - strona 1 Test egzaminacyjny - strona 2 Test egzaminacyjny - strona 3

Fragment notatki:

Test jest jednokrotnego wyboru i posiada zaznaczone poprawne odpowiedzi.

W teście można znaleźć informacje takie jak: ramy konceptualne, aktywa netto, zasada ostrożności, aktywa jako zasoby, koszt, przychód, koncepcja kapitału własnego, zobowiązania, sprawozdanie finansowe.

Zgodnie z „Ramami konceptualnymi”, koncepcja kapitału własnego wyrażona jest przez: Kapitał wniesiony przez udziałowców lub akcjonariuszy
Aktywa minus zobowiązania
Wniesiony kapitał pieniężny, ucieleśniony w aktywach
Celem aktywów netto jest dostarczenie informacji o: Przepływów kapitałowych
Przyszłych przepływów środków pieniężnych
Dostarczenie informacji o wycenie aktywów wg wartości godziwej
Które z wymienionych założeń stwarza największą elastyczność w jego stosowaniu: Zasada kontynuacji Zasada memoriałowa
Zasada ostrożności
Zgodnie z „Ramami konceptualnymi” przychód oznacza między innymi: Przyrost przyszłych korzyści finansowany przyrostem kapitału własnego, spowodowany transakcją inną niż z właścicielem kapitału
Utratą przyszłych korzyści
Zwiększeniem przyszłym korzyści wskutek transakcji z kontrahentem
Aktywa to takie zasoby, które
Są własnością jednostki Przy ich wycenie obowiązuje zasada kosztu historycznego
Których wartość w niektórych przypadkach można wiarygodnie oszacować
Zgodnie z ramami konceptualnymi, koszt oznacza między innymi: Każdą utratę przyszłych korzyści finansowaną zmniejszeniem kapitału własnego
Zużycie czynników związanych z dostarczeniem produktów i usług
Utrata kapitału własnego na wskutek wycofania udziału przez udziałowca
Zobowiązania to takie obowiązki, które między innymi
Można wiarygodnie oszacować
Przyniosą w przyszłości utratę korzyści
Można uregulować tylko aktywami pieniężnymi Warunkiem uznania elementów sprawozdania finansowego jest : Możliwość wiarygodnego pomiaru wartości
Możliwość przybliżonego oszacowania wartości
Możliwość kontroli prawnej Składniki sprawozdania finansowego można wycenić tylko: Wykorzystując wartość godziwą
Wykorzystując koszt historyczny
Wykorzystując koszt historyczny, koszt bieżący, wartość realizacji, wartość bieżącą
Koncepcja zachowania kapitału własnego, obligatoryjną dla przedsiębiorstw stosujących „Ramy Konceptualne ” jest: Koncepcja kapitału własnego w ujęciu siły nabywczej Koncepcja kapitału własnego w ujęciu nominalnym Koncepcja kapitału rzeczowego
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz