Organizacja rachunkowości w firmie

note /search

Organizacja rachunkowości w firmie- wykład 1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Organizacja rachunkowości w firmie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2380

Wykład 1 Zaliczenie: org rachunkowości dla wybranych przedsiębiorstw zamiast zaliczenia. W grupach 4os, wymyślić firmę i utworzyć dla niego politykę rachunkowości (UoR czy MSR), zakładowy plan kont i dokumenty księgowe (Fa, listy płac itp.). Po...

Mtody i zasady rachunkowości- wykład 2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Organizacja rachunkowości w firmie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1491

Wykład 2 METODY I ZASADY RACHUNKOWOŚCI Przedmiot rachunkowości: Majątek przedsiębiorstwa i jego źródła pochodzenia Procesy gospodarcze (przychody i koszty) Wynik finansowy (zysk lub strata) Metody rachunkowości: Bilansowa - polega na ujmowania, grupowaniu i przedstawianiu majątku przedsiębior...

Test egzaminacyjny

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Organizacja rachunkowości w firmie
Pobrań: 798
Wyświetleń: 6286

Test jest jednokrotnego wyboru i posiada zaznaczone poprawne odpowiedzi. W teście można znaleźć informacje takie jak: ramy konceptualne, aktywa netto, zasada ostrożności, aktywa jako zasoby, koszt, przychód, koncepcja kapitału własnego, zobowiązania, sprawozdanie finansowe. Zgodnie z „Ramami ko...

Organizacja Rachunkowości w Firmie Wiśniewska UMK

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Organizacja rachunkowości w firmie
Pobrań: 2492
Wyświetleń: 8869

notatki z wykładów u dr Wiśniewskiej na UMK ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE dr Jolanta Maria WiśniewskaWykład 1 Rachunkowość to system informacji ekonomicznej, którego głównym celem jest tworzenie i przekazywanie użytkownikom informacji o stronach i zdarzeniach gospodarczych.Zasadnicze atrybuty w...