Organizacja rachunkowości w firmie- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2380
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja rachunkowości w firmie- wykład 1 - strona 1 Organizacja rachunkowości w firmie- wykład 1 - strona 2 Organizacja rachunkowości w firmie- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 1
Zaliczenie: org rachunkowości dla wybranych przedsiębiorstw zamiast zaliczenia. W grupach 4os, wymyślić firmę i utworzyć dla niego politykę rachunkowości (UoR czy MSR), zakładowy plan kont i dokumenty księgowe (Fa, listy płac itp.).
Polityka rachunkowości (w art. 4 UoR) Przykładowo: około 25 stron
Rozdział 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Paragraf 1) miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych
2) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych (rozpoczynając w czerwcu księgi zamykamy dopiero po 1,5roku w grudniu)
3)technika prowadzenia ksiąg rachunkowych
zasady prowadzenia księgowości
co obejmują księgi konta ksiąg pomocniczych prowadzi się dla:… (wg UoR)
ewidencja środków trwałych oraz WNiP prowadzi się w formie…
4)metody i terminy inwentaryzowania
Rozdział 2. Obowiązujące w formie metody wyceny aktywów i pasywów i zasady ustalenia wyniku finansowego
Rozdział 3. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych firmy (zakładowy plan kont, wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach, programowe zasady ochrony danych)
Rozdział 4. System ochrony danych firmy
Wysle na maila pezentacje polityki rach
Rozwój rachunkowości
Rachunkowość to najstarsza dyscyplina nauk ekonomicznych, należy do nauk stosowanych. Rozwój ewidencji był uwarunkowany konkretnymi potrzebami rozwijającego się życia gospodarczego.
Rozwój rachunkowości - umowne znaki na skałach (…) Rachunkowość powstała we Włoszech w połowie XII w. Od XI w. we Włoszech powstawała koncentracja przedsiębiorstw handlowych i banków, powstały liczne ośrodki handlowe głównie w miastach północnowłoskich prowadzące wymiany z krajami Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Stąd też wiele nazw pochodzi z j.włoskiego (bilans, storno, credit, debet). Rachunkowość rozwijała się wraz z rozwojem przedsiębiorczości (powstanie manufaktur). Oprócz klasycznej włoskiej formy ewidencji księgowej powstały: forma francuska, niemiecka, zwłaszcza zasługująca na uznanie forma tabelaryczna niesłusznie nazwana amerykańską bo twórcą był francuz Degrande. Zasadniczy zwrot nastąpił w drugiej połowie XIX w., a zwłaszcza w XX w. Wpływ na rozwój rachunkowości wywarła najpierw rewolucja przemysłowa, a następnie rozwój przedsiębiorstw kapitalistycznych. Powstanie spółek akcyjnych i koncernów spowodowało, że dotychczasowe formy były niewystarczające. Wytworzyły się więc nowe: przebitkowa, zwiększyło się zapotrzebowanie na informację.
Uregulowania prawne
1. Ustawy:
28.04.1936 Prawo wekslowe


(…)


11.03.2004 O podatku od towarów i usług (VAT)
02.07.2004 O swobodzie działalności gospodarczej
29.07.2005 O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
2. Rozporządzenia Ministra Finansów:
12.12.2001 W sprawie zasad sporządzania metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych
12.12.2001 w sprawie szczególnych zasad sporządzania sprawozdania finansowego jednostek powiązanych
30.12.1995 W sprawie klasyfikacji środków trwałych
05.04.2004 W sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług (PKWiU)
3. Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29.05.1998 w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków.
4. Dyrektywy:
Dyrektywa IV z dnia 25.07.1978 w sprawie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz