analiza decyzyjna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
analiza decyzyjna - omówienie - strona 1 analiza decyzyjna - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Dlaczego używamy narzędzi symulacyjnych w analizie decyzyjnej. Analiza decyzyjna służy do identyfikowania wszystkich alternatywnych metod terapeutycznych, przewidzenia skutków zastosowania każdej metody, określenia prawdopodobieństwa wystąpienia określonych następstw, oceny użyteczności każdego wyniku i wybrania najkorzystniejszej alternatywy. Do przedstawienia wyników tej analizy służy model drzewa decyzyjnego, obejmujący wydarzenia losowe i alternatywne decyzje oraz ich skutki czyli klinicznie ważne następstwa zdrowotne. Poszczególnym wydarzeniom losowym przypisujemy prawdopodobieństwa a skutkom zdrowotnym użyteczność lub koszt. Różne sposoby postępowania są porównywane pod względem oczekiwanej użyteczności, oczekiwanego kosztu lub oczekiwanego współczynnika koszt/użyteczność.Do przedstawiania procesów powtarzalnych i odwracalnych w czasie używany jest Model Markowa, umożliwiający analizę decyzyjną tych procesów, na co nie pozwala statyczny model drzewa decyzyjnego. Analizę decyzyjną przeprowadzamy przy użyciu programów komputerowych pozwalających na konstruowanie modeli drzew decyzyjnych i modeli Markowa. Jednymi słowy chodzi według mnie o to, że narzędzia symulacyjne pomagają nam rozpatrzyć wiele opcji i wiele skutkówposzczególnych decyzji za pomocą wielu metod, czego nie zrobimy manualnie albo w myślach nie jesteśmy przeiwdzieć.Symulatory udostępniają nam laboratoryjne warunki gdzie możemy dokonywać testów i sprawdzania poprawności decyzji. Ale to jestem moje zdanie i jestem otwarty na konstruktywną krytykę. ϑ Co oznacza, że problem analityczny jest dobrze / źle ustrukturalizowany. - problemy ustrukturalizowane: -    cel działań i sposób jego osiągnięcia (zbiór rozwiązań) są w pełni identyfikowalne -    wszystkie istotne parametry i zmienne decyzyjne są policzalne i znane -    cykl działań będących przedmiotem decyzji można jednoznacznie przedstawić jako algorytm przekształceń logiczno - matematycznych -    mogą być złożonymi / żmudnymi w rozwiązywaniu - problemy nieustrukturalizowane: -    istnienie wielu decydentów / interesariuszy, z których każdy inaczej widzi problem -    istnienie wielu kryteriów, z reguły nieznanych z góry, pojawiających się podczas oceny rozwiązań -    znaczny stopień niepewności w odniesieniu do wielu aspektów problemu (nie wszystko da się wyrazić liczbowo) -    istnienie konglomeratu problemów, bez uwzględnienia których nie można zrozumieć rozpatrywanego (lub: bez rozwiązania których nie można go rozwiązać) -    nie wiadomo jak określić zbiór rozwiązań -    nie wiadomo jak określić zbiór działań, które mogą prowadzić do implementacji rozwiązania -    trudne zdefiniowanie procedur decyzyjnych (procedury rozmyte i nie poddające się algorytmizacji) analiza wskaźnikowa rzeczowych środków trwałych Do głównych zadań analizy rzeczowych środków trwałych należy: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz