Ekonomika przedsiębiorstwa-opracowane zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Podać wymiary macierzy:
BCG (Boston Consulting Group) - metoda prezentacji portfela produkcji, oraz instrument controllingu strategicznego, pozwala na ocenę możliwości rozwojowych firmy i określenie jej pozycji strategicznej.. Zaletą jest prostota jej zastosowania, natomiast wady wynikają ze zbytniego uproszczenia rzeczywistości poprzez uwzględnienie tylko dwóch wymiarów. Macierz BCG usługi świadczone przez dane jednostki organizacyjne lokuje w czterech obszarach strategicznych, wyodrębnionych na podstawie stopy wzrostu rynku oraz udziału posiadanego przez organizację w rynku. Te obszary to: Gwiazda - to tzw. produkty przebojowe, mają duży udział w szybko rozwijającym się rynku w przodujących sektorach. Mogą przynieść wysokie dochody, ale należy w nie inwestować w warunkach wysokiej dynamiki otoczenia. Produkty są rozwojowe i konkurencyjne, a inwestowanie w gwiazdę daje dużą gwarancję zysków. Gwiazdy z biegiem czasu mogą przekształcić się w dojne krowy.
Możemy wyróżnić tu: młode gwiazdy i stare gwiazdy Znaki zapytania - to dylematy, są to produkty deficytowe, charakteryzują się niskim udziałem w szybko rozwijającym się rynku. przynoszą przedsiębiorstwu niskie dochody, jednak w dłuższej perspektywie jeżeli zostaną doinwestowane, mogą stać się gwiazdami
Psy - kule u nogi, są to produkty nie przynoszące znaczącej nadwyżki i nie mające perspektyw rozwoju. Są one rezultatem przegranej walki konkurencyjnej na rynku, który został już w pełni nasycony danym rodzajem usług. Należy więc rozważyć możliwość wycofania się z danego sektora rynku, gdyż produkty te pochłaniają zbyt dużo środków finansowych, przynosząc w zamian znikome dochody. Dojne krowy - "żywiciele". To produkty (usługi), które przynoszą firmie nadwyżkę netto i finansują pozostałe wyroby. Mają duży udział w rynku i mocną pozycję. To produkty, dzięki którym przedsiębiorstwo utrzymuje swój stan ekonomiczny i się rozwija. Może nie są innowacyjne, są za to dobre, sprawdzone, uznane wśród klientów i potrzebne. McKinseya - (macierz atrakcyjności sektora/ pozycji konkurencyjnej). zbudowana na dwóch kryteriach klasyfikacji: pozycji konkurencyjnej atrakcyjności sektora działania. Celem oceny atrakcyjności sektora jest określenie korzyści jakie daje on przedsiębiorstwu. Odnosi się do dwóch odrębnych pojęć: atrakcyjności właściwej sektora (wzrostu średnio- i długo terminowego, rentowności i wielkości rynku, siły konkurencji, stopnia ryzyka) atrakcyjności względnej sektora - związana jest z komplementarnością rozważanej działalności z innymi, co jest zależne od równowagi między kompetencjami przedsiębiorstwa a czynnikami sukcesu w sektorze, do których zaliczamy: strukturę rynku, strukturę przedsiębiorstwa i produkt. Ocena wartości względnej sektora jest związana z synergią zachodzącą między rozważną działalnością a innymi rodzajami działalności przedsiębiorstwa.


(…)

…, urządzeń bardziej wydajnych, tańszych w eksploatacji, pozwalających uzyskać produkty lepszej jakości. Ta utrata wartości jest przenoszona na wartość produktów wytworzonych przy wykorzystaniu amortyzowanego majątku trwałego.
Grupy środków trwałych - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi zasoby jednostki spełniające kryteria:
- Własność lub współwłasność danej jednostki gospodarczej oraz praw do dokonywania przez nią odpisów amortyzacyjnych,
- Okres użytkowania dłuższy niż rok,
- Zdolność do użytku w momencie przyjęcia do używania.
- Przeznaczenie na własne potrzeby lub do oddania w użytkowanie na podstawie dzierżawy lub innej umowy. Zalicza się do nich w szczególności: a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, c) ulepszenia w obcych środkach trwałych, d) inwentarz żywy.
Z ekonomicznego punktu widzenia za środki trwałe uznaje się środki produkcji, biorące udział w wielu cyklach produkcyjnych przy zachowaniu pierwotnej postaci naturalnej, stopniowo…
wewnętrznej jest zidentyfikowania mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. metodY analizy potencjału przedsiębiorstwa Analizę kluczowych czynników sukcesu Analizę łańcucha wartości Benchmarking
Analizę profili konkurencyjnych Cykl życia produktu
Cykl życia technologii
Metody portfelowe
- Macierz BCG
- Portfel technologiczny
Powszechnie uznany jest podział otoczenia przedsiębiorstwa na makrootoczenie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz