Prosepktywna analiza płynności - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prosepktywna analiza płynności - omówienie - strona 1 Prosepktywna analiza płynności - omówienie - strona 2 Prosepktywna analiza płynności - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

PROSEPKTYWNA ANALIZA PŁYNNOŚCI
W analizie prospektywnej sprawdza się przede wszystkim czy spodziewane wpływy i wydatki nie zagrożą płynności przedsiębiorstwa lub nie spowodują nadpłynności.
Wyniki prospektywnej analizy płynności są wykorzystywane przy podejmowaniu krótkoterminowych decyzji finansowych dotyczących :
- strategii finansowania aktywów obrotowych - pożądanego poziomu gotówki - zasad zarządzania zapasami
- polityki ściągania należności
Relacje między aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi
Cel to dostarczenie kierownictwu firmy przesłanek umożliwiających racjonalny wybór strategii finansowania aktywów obrotowych Przedsiębiorstwo ma do wyboru następujące strategie:
- zachowawczą
Przedsiębiorstwo dąży do osiągnięcia maksymalnego poziomu kapitału obrotowego netto tak aby jak największa część aktywów obrotowych była finansowana kapitałem stałym
- umiarkowaną
Część stała aktywów obrotowych jest finansowana kapitałem stałym a część zmienna aktywów obrotowych - zobowiązaniami krótkoterminowymi. W tym wypadku kapitał obrotowy netto jest równy wartości części stałej aktywów obrotowych - agresywną
Poziom kapitału obrotowego netto jest świadomie utrzymywany na poziomie ujemnym a wskaźnik pozycji kredytowej jest minimalizowany. Ujemny kapitał obrotowy netto oznacza, że całość aktywów obrotowych a także część aktywów trwałych jest finansowana zobowiązaniami krótkoterminowymi.
Przy określaniu porządanego poziomu kapitału obrotowego netto w ramach studiów przed podjęciem decyzji o wyborze strategii finansowania aktywów obrotowych dla poszczególnych wariantów decyzji należy ocenić :
- koszt kapitału, który zostanie zaangażowany do finansowania aktywów obrotowych - ryzyko utraty płynności Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto = spodziewany poziom aktywów obrotowych - spodziewany poziom zobowiązań handlowych Znajomość zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto oraz przewidywanej wielkości kapitału stałego umożliwiają określenia jaka część zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto będzie musiała być pokryta przez odsetkowe zobowiązanie krótkoterminowe .
Gotówka
Szybko zbywalne aktywa obrotowe . prospektywna analiza krótkoterminowa gotówki dostarcza informacji do racjonalnego zarządzania środkami pieniężnymi:
- określenia właściwego poziomu środków pieniężnych w firmie mając na uwadze skalę działalności gospodarczej

(…)

… bezpieczeństwa Wskaźniki wystarczalności gotówkowej
Wskaźnik wystarczalności gotówkowej = spodziewane wpływy gotówkowe / spodziewane wydatki gotówkowe Wskaźnik pokrycia zobowiązań natychmiast wymagalnych= krótkoterminowe aktywa finansowe / zobowiązania krótkoterminowe płatne w ciągu najbliższych 3 m-cy Wskaźnik dziennego dyspozycyjnego pieniądza = gotówka / planowane dzienne wydatki pieniężne Specyficzny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz