Dynamiczna analiza płynności - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dynamiczna analiza płynności - omówienie - strona 1 Dynamiczna analiza płynności - omówienie - strona 2 Dynamiczna analiza płynności - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

DYNAMICZNA ANALIZA PŁYNNOŚCI
Analiza retrospektywna
Analiza prospektywna
- w perspektywie krótkoterminowej
- w perspektywie długoterminowej
RETROSPEKTYWNA DYNAMICZNA ANALIZA PŁYNNOŚCI
Cel badań - ocena dotychczasowych tendencji zmian sytuacji płatniczej przedsiębiorstwa:
- określenie czy przedsiębiorstwo generuje nadwyżkę pieniężną i czy jej wielkość jest adekwatna do skali prowadzonej działalności gospodarczej
- zidentyfikowanie, które rodzaje działalności przedsiębiorstwa (operacyjna, inwestycyjna, finansowa) generują pieniądz a która działalność jest konsumentem pieniądza w wymiarze netto
- zbadanie cyklu operacyjnego przedsiębiorstwa a zwłaszcza prawidłowości relacji między poszczególnymi etapami cyklu konwersji gotówki
Badanie obejmuje przede wszystkim analizę rachunku przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej.
Obejmuje zagadnienia:
- rachunek przepływów pieniężnych czyli ocena dynamiki struktury przepływów pieniężnych w okresach minionych
- przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
- cykl operacyjny i cykl środków pieniężnych
- wskaźniki obrotowości długości cyklu
- wypłacalności, które obejmuje
- analizę poziomu zadłużenia
- ocenę możliwości obsługi długów.
Rachunek przepływów pieniężnych
Przez analizę Cash flow uzyskamy odpowiedzi na pytania: - jaką nadwyżkę pieniężną wygenerowała jednostka w kresie sprawozdawczym
- jakie formy działalności przedsiębiorstwa generowały pieniądz a jaki ten pieniądz traciły
- jaki jest udział czynników wewnętrznych (zysk netto, amortyzacja) i zewnętrznych (emisja papierów dłużnych i udziałowych, kredytów) w zasileniu firmy gotówką
- czy przedsiębiorstwo racjonalnie gospodarowało wypracowaną nadwyżką pieniężną.
Analiza rachunków przepływów pieniężnych jest ważnym sposobem szczegółowej oceny ryzyka ( operacyjnego finansowego i inwestycyjnego) prowadzenia działalności gospodarczej
W rachunku przepływów pieniężnych obowiązuje zasada kasowa czyli ujmowane są rzeczywiste wydatki związane ze zwrotem środków i wpływy pieniężne z tytułu zasilania zewnętrznego.
Relacje między zmianami w bilansie a przepływani pieniężnymi:
Przepływy pieniężne po stronie aktywów = przepływy pieniężne po stronie pasywów.
W ujęciu retrospektywnym badanie Cash flow dotyczy przede wszystkim dynamiki oraz struktury podstawowych kategorii ekonomicznych wykazywanych w sprawozdaniu ( salda strumieni pieniężnych dla poszczególnych form działalności, bilansowa zmiana środków pieniężnych.


(…)

… i poręczeń
Ad. 1 Poziom długu
Głównym zadaniem statycznej bilansowej analizy wypłacalności zwanej też analizą poziomu długu jest określenie wielkości i struktury zadłużenia długoterminowego przedsiębiorstwa Mierniki poziomu zadłużenia :
Wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania ogółem / aktywa ogółem
Wskaźnik zadłużenia względem kapitału własnego = zobowiązania ogółem / kapitał własny Wskaźnik zadłużenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz