Finanse- wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse- wykład 6 - strona 1 Finanse- wykład 6 - strona 2 Finanse- wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:

Finanse Wykład 6 prof. dr hab. Gabriela Łukasik
FINANSE PRZEDSIEBIORSTW
Przedsiebiorstwo to także bank komercyjny. Przedsiebiorstwo w sferze realnej
Przedsiebiorstwa:
Państwowe (Skarb Państwa)
Prywatne- różne formy organizacji:
Jednoosobowe
Spółki
Osobowe (zdolnośc do czynności prawnej, brak osobowości prawnej)
Kapitałowe (posiada osobowość prawna)
Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Spólka akcyjna
Sposób wnoszenia środków przez właścicieli- nabycie tytułu własnościowego
W sp. z o.o. tytułem jest udział o równej lub nierównej wartości, udział nie jest papierem wartościowym, nie podlega prawom o papierach wartościowych
W S.A. tytułem jest akcja o równej wartości nominalnej (jest wkładem właścicieli w kapitał spółki)
Najniższa wartośc 1 akcji nominalnej- 0,01 zł.
Cena rynkowa na rynku wtórnym kształtuje się pomiedzy właścicielami spółki, zmienna dostosowana do sytuacji na rynku
Np. cena nominalna 10 zł
Cena emisyjna 50 zł
Sposób zarządzania spółka kapitałowa- rozdzielenie z funkcji
Właścicieli
Zarząd- nie koniecznie jest właścicielem
Powoduje konflikt interesów (właściciele- zarząd)
Podatek w spółce kapitałowej- podatek od osób prawnych
Sposób udziału w podziale zysku- dywidenda (prawo ale nie obowiazek) Jest opodatkowana 19 % (powtórnie bo najpierw podatek od wyniku finansowego a potem od dywidendy)
Współczesne przedsiębiorstwa wykorzystuja mechanizmy rynku kapitałowego w swoich decyzjach i działaniach cechuje:
Wyróżnienia kategorii wartości w strukturze celów działania (ukierunkowanie na wartośc)
Działania na zasadach ryzyka i niepewności
Konieczność podejmowania procesów adaptacyjnych do zmieniających się warunków otoczenia (w tym do zmiennych warunków rynku kapitałowego)
Uwzględnienie w dokonanych wyborach konfliktów interesów różnych uczestników rynku
W strukturze wyróżniamy 3 grupy decyzji:
Decyzje związane z pozyskaniem kapitału i kształtowanie struktur kapitału (wpływa na pasywa)
Alokacją kapitału, efektywnym jego wykorzystaniem wpływającym między innymi na zakres i sposób kapitałowego powiązane z innymi podmiotami rynku (związane z aktywami)
Zarzadzanie ryzykiem i wykorzystaniem instrumentów rynku kapitałowego zarówno do ograniczenia negatywnych jego konsekwencji, jak i zwiekszeniem wartości przedsiębiorstwa poprzez świadome wchodzenie w ryzykowne transakcje

(…)

… zapasowego
Zysk (częśc zysku) netto- do dyspozycji po opodatkowaniu (utworzenie lub uzupełnienie)
Dopłaty właścicieli- wniesiony kapitał przez właścicieli ale nie daje im to zadnych praw (wieksza rola w sp. z o.o., w S.A. zdarza się od właścicieli akcji uprzywilejowanych)
DOPŁATA MOŻE BYĆ ZWROCONA WŁASCICIELOWI
Agio spółki- tylko w S.A., różnica pomiędzy cena emisyjną sprzedanych akcji a ich wartościa…
… jakie zobowiazania z tyt. Nominalnej papier wartościowy z dyskontem)
Zobowiązania przedsiębiorstwa z trybu rozliczen finansowych, w których gł rolę odgrywają zobowiązania wobec dostawców czyli przesuwanie terminu płatności(kredyt handlowy=kredyt kupiecki=kredyt towarowy) weksel- zabezpieczenie
stopa redyskontowa- stopa wg której banki przyjmuja weksel
Klasyfikacja źródeł i metod finansowania
Kryterium podziału…

Minimalna (graniczna) oczekiwana stope zwrotu z alokacji kapitału w przedsięwzięcia o różnym poziomie wyzyka i finansowanych roznymi składnikami kapitalu
Waznym elementem wyboru struktury kapitalu jest problem efektu dźwigni finansowej. Efekt dźwigni finansowej polega na wykorzystaniu długu jako czynnika zwiększającego rentownośc kapitału własnego a tym samym korzyści dla właścicieli. Wynika…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz